Hlavní obsah

claim [kleɪm]

Vyskytuje se v

stake: stake a/one's claim for sthnárokovat co, vznést/uplatnit svůj nárok, vyhradit si právo na co

bad: bad claimpochybný nárok

baggage: baggage (re)claimvýdej(na) zavazadel

bonus: no claims bonusbonus za bezeškodní průběh pojistky

enforce: enforce a claimvymáhat/vymoci nárok

expense: ekon. claim expensesnechat si proplatit výdaje, nárokovat proplacení výdajů

jobless: (initial) jobless claims(nové) žádosti o podporu v nezaměstnanosti ekonomický ukazatel v USA

legal: práv. legal claimprávní nárok

legitimate: práv. legitimate claimzákonný nárok

lodge: lodge a claimvznést nárok

no claims: no-claims bonus/discountsleva na pojistném za bezeškodní průběh pojistky/provoz vozidla

patent: patent claim/officepatentový nárok/úřad

prosecute: práv. prosecute a claimsoudně vymáhat nárok

refund: claim refundškodová vratka

responsibility: claim responsibility for sthpřihlásit se k (z)odpovědnosti za co

set: set up a claimuplatnit/uplatňovat nárok

valid: práv. valid claimoprávněný nárok

victory: claim a victorydosáhnout vítězství, zvítězit

hlásit se: hlásit se k (z)odpovědnosti za coclaim responsibility for sth

likvidátor: likvidátor škod/pojistných událostí pojišťovnyBrE loss adjuster, AmE insurance/claims adjuster

likvidovat: ekon. likvidovat škodu pojišťovnasettle a claim

nárok: činit si nárok na colay claim(s), lodge a claim to sth

nárok: vznést/uplatnit nárok na comake a claim to sth

odpovědnost: přihlásit se k odpovědnosti za co atentát ap.claim responsibility for sth

oprávněný: oprávněný nárokrightful claim

pojistný: ekon. pojistný nárokinsurance claim

právní: právní nároklegal claim

připisovat: připisovat si zásluhu na čemclaim credit for sth

výdej: výdej zavazadel na letišti ap.baggage (re)claim area

prý: Prý to už zaplatil. jak tvrdíHe claims to have paid for it.

vyžádat si: Nehoda si vyžádala 5 životů.The accident claimed 5 lives.