Hlavní obsah

něco

Zájmeno

  1. (nějaká věc) something(v otázce) anythingněco jinéhosomething elseještě něco?anything else?Uděláte pro mě něco?Will you do me a favour?Jak můžeš něco takového říct?How can you say such a thing?Něco na tom je. myšlence, návrhu ap.There's something in/to it.
  2. (trocha, kousek) a little, a bit(neurčité množství) somethingo něco víca bit more

Vyskytuje se v

jídlo: dát si něco k jídluhave something to eat

kápnout: komu něco kápne z čehosb will get sth

mít: mít něco s kýmvztah have an affair with sb, romance sb, stýkat se associate with sb

pití: něco k/na pitísomething to drink

vytěžit: něco vytěžit z čehobenefit from sth

zakousnutí: něco k zakousnutía bite to eat, svačinka ap. snack

bližší: Můžete mi říct něco bližšího?Can you give more details?

chybět: Něco tady chybí.Something is missing here.

chybět: Ještě nám něco chybí do sta liber.We still fall short of hundred pounds.

chybět: Chybí tomu něco?Is anything wrong with it?

konkrétní: Máš na mysli něco konkrétního?Have you anything particular in mind?

koupit: Něco jsem ti koupil.I('ve) bought you something.

lézt: Něco na mě leze. nemocI'm coming down with something.

málo: něco málo pojísthave a snack

mezi: Něco mezi tím.Something in between.

muset: Něco se mu muselo stát.Something must have happened to him.

nepořádek: Je něco v nepořádku?Is anything wrong?

od, ode: od každého něcoa bit of everything

oko: Něco mi spadlo do oka.Something got in my eye.

pevně: Pevně se něčeho drž.Hold fast to something., Hold tight.

poprosit: Mohu vás o něco poprosit?Will you do me a favour?

potřebovat: Potřebuji, abys pro mne něco udělal.I need you to do something for me.

požádat: Mohu vás o něco požádat?May I ask you for something?, Will you do me a favour?

přijít: Na něco přijdu.I'll think of something., I'll figure something out.

připomínat: Připomíná ti to něco?Does it ring a bell?

psaní: Máte něco na psaní?Do you have something to write with?

scházet: Něco tady schází.Something is missing here.

stát se: Stalo se něco?Is anything wrong?

ti: To ti bylo něco!Oh man, that was something!

udělat: Udělal ti něco? ublížil tiDid he harm/hurt you?

uniknout: Uniklo mi něco?Have I missed anything?

vlézt: Něco mi do toho vlezlo.Something has come up.

vymyslet: Něco vymyslím.I'll think of something.

vypadnout: Vypadlo mi něco?Have I left anything out?

vyřídit: Mám mu něco vyřídit?Can I take a message for him?

vysoký: být o něco vyšší než kdo/cobe a bit higher/hl. o lidech taller than sb/sth

vzkázat: Chcete mu něco vzkázat? nechat vzkazWould you like to leave a message for him?

zažít: Něco takového jsem ještě nezažil.I've never seen anything like it in my life.

zeptat se: Mohu se vás na něco zeptat?Can I ask you a question?

zůstat: Zůstalo pro mě něco?Is there anything left for me?

klapat: hovor. Něco tu neklape.Something's wrong here.

zlé: Všechno zlé je k něčemu dobré.Every cloud has a silver lining.