Hlavní obsah

ti

Zájmeno

  • (tobě) (to) youKdo ti to dal?Who gave it to you?Já ti to vysvětlím.I will explain it to you.Líbí se ti to?Do you like it?To ti bylo něco!Oh man, that was something!viz též ty

Vyskytuje se v

ability: dokázat, mít (tu) schopnost dělat cohave the ability to do sth

add: a k tomu ještě/navíc ...added to which ...

addition: také, vedle tohoin addition

all: tím spíš(e)all the more so

answer: Nebral (mi) to., Nezvedal telefon.He didn't answer the phone.

apart: až na to, že... omezující okolnostapart from the fact that ...

badly off: (ne)být na tom špatně(not) to be badly off

bedfellow: být v tom zajedno s kýmbe bedfellows with sb on the issue

best: Nejlepší na tom bylo, že za mě zaplatila.Best of all, she paid for me.

better: mít se lépe, být na tom lépebe better off

busy: pustit se do práce, začít se činit, dát se do tohoget busy

calculated: vědomě riskovat, risknout totake a calculated risk

case: řešit to, dělat na tom hledat řešení problému ap.be on the case

change: změnit názor, rozmyslet si tochange one's mind

charge: Naúčtovali nám za to 200 dolarů.They charged us 200 dollars for it.

come out: být (nakonec) nejlepší, zvítězit, vyjít (z toho) jako vítězcome out on top

common: nejmenší společný jmenovatel, přen. všeobecný vkus, ty nejprostší nároky většiny populace ap.mat. the lowest common denominator

compare: vyměnit si názory s kým na co, probrat to s kýmcompare notes with sb on sth

completely: To je něco úplně jiného.It is something completely different.

concern: příslušné odpovědné osobě, k rukám osoby, které se to týká na dopisech s nejasným adresátemto whom it may concern

convenience: aby to vyhovovalo komufor sb's convenience

counting: nepočítaje (v to) conot counting sth

crap: podělat se i pokazit se, vyměknout, zabalit to ze strachu neudělat ap.slang. crap out

depend: záleží na tom, přijde na to, podle toho uvozeníIt depends

dewy-eyed: příliš si to malovat, vidět věci příliš optimistickybe dewy-eyed

difference: V tom není žádný rozdíl., To je jedno., Na tom nezáleží/nesejde.It makes no difference.

different: vědět, že to je jinakknow different

dire: být v úzkých, být na tom špatně hl. finančněbe in dire straits

don't: rady, co dělat a co nedělat, jak na todos and don'ts

effect: v tom smyslu, že o znění ap.to the effect that

English: ti, kdo se učí anglickylearners of English

essential: jen to nejnutnějšíonly the bare essentials

except: až na to, že, jenže omezeníexcept that

exception: koho/co nevyjímaje, to platí i o kom/čemsb/sth is no exception

fact: ex post, až po tom, až po činuafter the fact

abort: Nechala si to vzít., Dala dítě pryč.She aborted her child.

about: Řekl mi o tom.He told me about it.

acquire: Tomu vínu je třeba přijít na chuť.The wine is an acquired taste.

afraid: Neboj(te) se (toho).Don't be afraid (of it).

after: Potom, co mi to řekl ...After he told me that ...

against: To je proti pravidlům.That is against the rules.

age: Kolik je ti let?What is your age?, What age are you?

agree: Nemohli jsme se na tom shodnout.We couldn't agree on it.

airborne: Přenáší se to vzduchem.It is airborne.

all right: Pokud vám to nevadí.If it is all right with you.

almost: Je to skoro hotové.It's almost ready.

alone: Už jen to...This fact alone...

already: Už jsem to viděl.I've already seen it.

another: Je to druhý Maradona.He is another Maradona.

any: Není to o nic snazší.It's not any easier.

anyone: To může udělat kdokoli.Anyone can do it.

anyway: Koupím to tak či tak.I will buy it anyway.

appeal: To mě nijak neláká.It has little appeal for me.

appear: Připadne mi to nespravedlivé.It appears unfair to me.

apply: To platí i pro tebe.That applies to you as well.

appreciate: Jsem (vám) za to vděčný., Vážím si toho., Oceňuji to. poděkováníI appreciate it.

as: Co se týče toho důvodu ...As for the cause ...

at: Když už jsi v tom... když už to dělášWhile you're at it ...

attitude: Jak se k tomu stavíte vy?, Jaký na to máte názor?What is your attitude to this?

avoid: Tomu se nelze vyhnout.This can't be avoided.

awfully: Je mi to hrozně líto.I am awfully sorry.

back: Bylo to v zadní části místnosti.It was at the back of the room.

back off: Nepleť se (mi) do toho! Já to zvládnu.Back off! I'll manage.

baffle: To mi nejde na rozum.That baffles me.

balm: To je balzám pro duši.It's balm to the soul.

bargain: To je skoro zadarmo.It's a real bargain.

be: Je to velmi silný muž.He is a very strong man.

bearing: To na to nemá žádný vliv.It has no bearing on this.