Hlavní obsah

ti

Zájmeno

  • (tobě) (to) youKdo ti to dal?Who gave it to you?Já ti to vysvětlím.I will explain it to you.Líbí se ti to?Do you like it?To ti bylo něco!Oh man, that was something!viz též ty

Vyskytuje se v

ability: have the ability to do sthdokázat, mít (tu) schopnost dělat co

add: added to which ...a k tomu ještě/navíc ...

addition: in additiontaké, vedle toho

all: all the more sotím spíš(e)

all: all the moreještě více, o to více

answer: He didn't answer the phone.Nebral (mi) to., Nezvedal telefon.

apart: apart from the fact that ...až na to, že... omezující okolnost

badly off: (not) to be badly off(ne)být na tom špatně

bedfellow: be bedfellows with sb on the issuebýt v tom zajedno s kým

best: Best of all, she paid for me.Nejlepší na tom bylo, že za mě zaplatila.

better: be better offmít se lépe, být na tom lépe

better: the sooner the betterčím dřív, tím líp

busy: get busypustit se do práce, začít se činit, dát se do toho

calculated: take a calculated riskvědomě riskovat, risknout to

case: be on the caseřešit to, dělat na tom hledat řešení problému ap.

change: change one's mindzměnit názor, rozmyslet si to

charge: They charged us 200 dollars for it.Naúčtovali nám za to 200 dolarů.

come out: come out on topbýt (nakonec) nejlepší, zvítězit, vyjít (z toho) jako vítěz

common: mat. the lowest common denominatornejmenší společný jmenovatel, přen. všeobecný vkus, ty nejprostší nároky většiny populace ap.

compare: compare notes with sb on sthvyměnit si názory s kým na co, probrat to s kým

completely: It is something completely different.To je něco úplně jiného.

concern: to whom it may concernpříslušné odpovědné osobě, k rukám osoby, které se to týká na dopisech s nejasným adresátem

convenience: for sb's convenienceaby to vyhovovalo komu

convenience: at your earliest conveniencejakmile se ti/vám to bude hodit

counting: not counting sthnepočítaje (v to) co

crap: slang. crap outpodělat se i pokazit se, vyměknout, zabalit to ze strachu neudělat ap.

depend: It dependszáleží na tom, přijde na to, podle toho uvození

dewy-eyed: be dewy-eyedpříliš si to malovat, vidět věci příliš optimisticky

difference: It makes no difference.V tom není žádný rozdíl., To je jedno., Na tom nezáleží/nesejde.

different: know differentvědět, že to je jinak

dire: be in dire straitsbýt v úzkých, být na tom špatně hl. finančně

don't: dos and don'tsrady, co dělat a co nedělat, jak na to

effect: to the effect thatv tom smyslu, že o znění ap.

English: learners of Englishti, kdo se učí anglicky

essential: only the bare essentialsjen to nejnutnější

except: except thataž na to, že, jenže omezení

exception: sb/sth is no exceptionkoho/co nevyjímaje, to platí i o kom/čem

fact: after the factex post, až po tom, až po činu

abort: She aborted her child.Nechala si to vzít., Dala dítě pryč.

about: He told me about it.Řekl mi o tom.

about: I'm sorry about it.Je mi to líto., Mrzí mě to.

acquire: The wine is an acquired taste.Tomu vínu je třeba přijít na chuť.

afraid: Don't be afraid (of it).Neboj(te) se (toho).

after: After he told me that ...Potom, co mi to řekl ...

against: That is against the rules.To je proti pravidlům.

age: What is your age?, What age are you?Kolik je ti let?

agree: We couldn't agree on it.Nemohli jsme se na tom shodnout.

airborne: It is airborne.Přenáší se to vzduchem.

all: Do you want it at all?Chceš to vůbec?

all right: If it is all right with you.Pokud vám to nevadí.

almost: It's almost ready.Je to skoro hotové.

alone: This fact alone...Už jen to...

already: I've already seen it.Už jsem to viděl.

another: He is another Maradona.Je to druhý Maradona.

answer: What did he say in answer?Co na to odpověděl?

any: It's not any easier.Není to o nic snazší.

anyone: Anyone can do it.To může udělat kdokoli.

anyone: If anyone deserves it, it's you.Jestli si to někdo zaslouží, pak jsi to ty.

anyone: I won't tell anyone.Nikomu to neřeknu.

anyway: I will buy it anyway.Koupím to tak či tak.

appeal: It has little appeal for me.To mě nijak neláká.

appear: It appears unfair to me.Připadne mi to nespravedlivé.

apply: That applies to you as well.To platí i pro tebe.

appreciate: I appreciate it.Jsem (vám) za to vděčný., Vážím si toho., Oceňuji to. poděkování

as: As for the cause ...Co se týče toho důvodu ...

at: While you're at it ...Když už jsi v tom... když už to děláš

at: Do you need it at all?Potřebuješ to vůbec?

attitude: What is your attitude to this?Jak se k tomu stavíte vy?, Jaký na to máte názor?

avoid: This can't be avoided.Tomu se nelze vyhnout.

awfully: I am awfully sorry.Je mi to hrozně líto.

back: It was at the back of the room.Bylo to v zadní části místnosti.

back off: Back off! I'll manage.Nepleť se (mi) do toho! Já to zvládnu.

baffle: That baffles me.To mi nejde na rozum.

balm: It's balm to the soul.To je balzám pro duši.

bargain: It's a real bargain.To je skoro zadarmo.

be: He is a very strong man.Je to velmi silný muž.

be: If I were you.Kdybych byl tebou.

be: There is a problem here.Je tu problém.

be: It was him she didn't like.To jeho neměla ráda.

be: Be it alcohol or drugs ...Ať je to alkohol nebo drogy ...

be: What is he trying to do?O co se to pokouší?