Hlavní obsah

behind [bɪˈhaɪnd]

Předložka

  1. za kým/čím na zadní, opačné straněHe left the car behind the house.Nechal auto za domem.from behind sthzpoza čeho
  2. behind one za sebou zavřít ap.He closed the door behind him.Zavřel za sebou dveře.
  3. v pozadí čeho, za čím o činu ap.Who is behind that?Kdo za tím stojí?
  4. behind schedule pozadu za plánem, ve skluzuWe are 2 months behind schedule.Jsme 2 měsíce pozadu za plánem.

Vyskytuje se v

bar: za mřížemi ve vězeníbehind bars

behind: za sebou zavřít ap.behind one

leave behind: být pozadu, pokulhávatbe left behind

put behind: přenést se přes co, zapomenout na co, hodit za hlavu co nepříjemnou minulost ap.put sth behind one

scene: v zákulisí, zákulisní debaty ap.behind the scenes

schedule: se zpožděním, pozdě, ve skluzubehind schedule

closed: za zavřenými dveřmi jednání ap.behind closed doors

counter: za pultem, za přepážkoubehind the counter

way: daleko vzaduway behind

nabírat: nabírat zpožděníprojekt ap. be falling behind schedule, vlaky ap. be delayed

pozadu: být pozadube (falling) behind, proces ap. be running late

pult: za pultembehind the counter

skluz: být ve skluzube behind schedule, proces ap. též be running late

termín: po termínuafter the deadline, zpožděně behind schedule

usednout: usednout za volantget behind the wheel

volant: sedět/být za volantembe at/behind the steering wheel

zavřený: obraz. za zavřenými dveřmi jednání ap.behind closed doors

mříž: poslat koho za mřížeput sb behind bars

schovat se: Schoval se za keř.He hid behind a bush.

uslyšet: Uslyšela kroky za dveřmi.She heard steps behind the door.

vynořit se: Slunce se vynořilo z mraků.Sun emerged from behind the clouds.

zajet: zajet za rohturn the corner, disappear behind the corner

zapadnout: Slunce zapadlo (za obzor).The sun set behind/dipped below the horizon.

zaprášit se: Za autem se zaprášilo.A cloud of dust rose behind the car.

zaslechnout: zaslechnout kroky za dveřmihear footsteps behind the door

zezadu: napadnout koho zezaduattack sb from behind

záda: dělat co za zády komu tajnědo sth behind sb's back

back: za čími zády posmívat se ap.behind sb's back