Hlavní obsah

termín

Podstatné jméno, rod mužský

  1. (datum) date(pro dokončení ap.) deadline(k provedení úkonu) time limit(okno v rozvrhu) (time) slot(lhůta) periodpo termínuafter the deadline, (zpožděně) behind scheduleekon. termín splatnostidue datedodržet termín, stihnout to v termínumeet the deadline
  2. (název) termodborný termíntechnical term

Vyskytuje se v

dodržet: dodržet termín dokončení ap.meet the deadline

konečný: konečný termín, konečná lhůta dokončení ap.deadline

opravný: opravná zkouška, opravný termínBrE resit, AmE retake

šibeniční: šibeniční termín(very) tight deadline

ahead of: dříve (než bylo plánováno), před termínemahead of schedule

course: v řádném termínu, v náležitý/ve správný časin due course

deadline: dodržet/stihnout termínmeet the deadline

due: datum splatnosti pohledávky ap., med. řádný termín porodu ap.due date

meet: zvládnout to v termínu, stihnout termínmeet the deadline

redemption: termín splatnosti dluhuekon. redemption date

term: porod v (řádném) termínubirth at (full) term

undated: dluhopis bez (termínu) splatnosti, věčný dluhopisundated bond

termín: po termínuafter the deadline, zpožděně behind schedule