Hlavní obsah

termín

Podstatné jméno, rod mužský

  1. (datum) date(pro dokončení ap.) deadline(k provedení úkonu) time limit(okno v rozvrhu) (time) slot(lhůta) periodpo termínuafter the deadline, (zpožděně) behind scheduleekon. termín splatnostidue datedodržet termín, stihnout to v termínumeet the deadlinedomluvit si termín s kým schůzky ap.make an appointment with sb
  2. (název) termodborný termíntechnical term

Vyskytuje se v

dodržet: dodržet termín dokončení ap.meet the deadline

konečný: konečný termín, konečná lhůta dokončení ap.deadline

opravný: opravná zkouška, opravný termínBrE resit, AmE retake

šibeniční: šibeniční termín(very) tight deadline

ahead of: ahead of scheduledříve (než bylo plánováno), před termínem

course: in due coursev řádném termínu, v náležitý/ve správný čas

cut-off: cut-off (date)nejzazší/konečný termín platnosti ap.

deadline: meet the deadlinedodržet/stihnout termín

deadline: extend the deadlineposunout termín

due: due datedatum splatnosti pohledávky ap., med. řádný termín porodu ap.

meet: meet the deadlinezvládnout to v termínu, stihnout termín

redemption: ekon. redemption datetermín splatnosti dluhu

term: birth at (full) termporod v (řádném) termínu

undated: undated bonddluhopis bez (termínu) splatnosti, věčný dluhopis

name: Have you named the day yet?Už máte termín (svatby)?

date: put a date on sth(přesně) určit termín čeho konání, vzniku ap.