Hlavní obsah

výraz

Vyskytuje se v

knižní: knižní výrazliterary expression

zamračený: zamračený výrazfrown, glower

krotit se: krotit se ve výrazechmind one's language, watch one's tongue

colloquial: hovorový výrazcolloquial expression

duck: výraz s našpulenou pusou při focení selfie ap.duck face

facial: výraz obličejefacial expression

set: výraz čí tvářeset of sb's face

stink: znechucený výraz (v obličeji) jako při reakci na puch ap.stink face

technical: odborný výraztechnical term

term: odborný výraztechnical term

token: výraz/projev úctytoken of esteem

appreciation: jako výraz uznání za coin appreciation of sth

such: výrazy, jaké jsou užívány v žurnalisticeexpressions such as are used in journalism

French: promiňte mi ten výraz, omluvte ty výrazy, s prominutím před hrubým výrazem ap.pardon my French

výraz: ling. odborný/lékařský/právnický výraztechnical/medical/legal term