Hlavní obsah

doraz

Vyskytuje se v

cíl: dorazit k cílireach one's destination

dorazit: dorazit kam včasarrive swh on time

dosud, doposud: Dosud nedorazili.They haven't arrived yet.

přesně: Dorazil přesně (včas).He arrived on time/punctually.

landfall: make landfalldorazit k pevnině i hurikán ap.

limit: to the limit(s)až do krajnosti, až na doraz po nejzazší mez

make: make portdorazit do přístavu loď ap.

scene: hit the scene, AmE make the scenedorazit (na místo) události ap.

scrabble: He scrabbled to arrive first.Snažil se dorazit první.