Hlavní obsah

cíl

Podstatné jméno, rod mužský

  1. (směřování ap.) goal(závodu) finish(střely ap.) targetcíl cestydestinationtrefit cílhit the targetminout cílmiss the targetdorazit k cílireach one's destination
  2. (záměr) aim, goal, target(i vojenské operace ap.) object(ive)dosáhnout cíleachieve a goal, meet/achieve the target

Vyskytuje se v

bez, beze: aimlesslybez cíle bloudit ap.

doběhnout: get to/reach the finishdoběhnout do cíle

podařit se: The goal was achieved.Podařilo se splnit cíl.

primární: Our primary aim is ...Naším primárním cílem je ...

vytknout: make it one's goal to do sth., set osf the aim of doing sthvytknout si co za cíl

vytyčit: set (osf) a goal, set (osf) a targetvytyčit (si) cíl

accomplish: accomplish one's goaldosáhnout (svého) cíle

keynote: keynote address/speechprogramové prohlášení, přednesení hlavních cílů politických ap.

mystery: mystery tour/tripvýlet bez předem oznámeného cíle, výlet do neznáma

set: set osf a targetstanovit si cíl

speech: keynote speechpřednesení zásadních bodů/hlavních cílů politického programu ap.

goal: achieve one's goaldosáhnout svého cíle, splnit si svůj cíl

lap: Two laps to go.Dvě kola do cíle.

cíl: destinationcíl cesty