Hlavní obsah

finish [ˈfɪnɪʃ]

Sloveso

  1. finish (up) (doing) sth dokončit, dodělat co dopsat, dočíst, dopít ap.Wait until I finish eating.Počkej, až dojím.Are you finished?Skončil jste?, Jste hotov?
  2. (s)končit film, kurz ap.
  3. sport.skončit kolikátý
  4. domluvit, doříctLet me finish.Nech(te) mě domluvit.

Vyskytuje se v

finished: be finished with sthskončit s čím, zanechat čeho, být s čím hotov

finishing: finishing timekonec pracovní doby

suede: suede finishvelurová/semišová úprava povrchu textilie

have: We had just finished it when you arrived.Dokončili jsme to právě, než jsi přišel.

immediately: Let me know immediately after you've finished it.Dej mi vědět hned jak to dokončíš.

should: We should have it finished by two.Do dvou bychom to měli mít hotové.