Hlavní obsah

finished [ˈfɪnɪʃt]

Přídavné jméno

  1. with sth hotový s čímbe finished with sthskončit s čím, zanechat čeho, být s čím hotov
  2. dokončený, skončený, dodělaný práce ap.
  3. vyřízený člověk ap., pasé již neexistující ap.

Vyskytuje se v

finished: be finished with sthskončit s čím, zanechat čeho, být s čím hotov

finishing: finishing timekonec pracovní doby

suede: suede finishvelurová/semišová úprava povrchu textilie

have: We had just finished it when you arrived.Dokončili jsme to právě, než jsi přišel.

immediately: Let me know immediately after you've finished it.Dej mi vědět hned jak to dokončíš.

should: We should have it finished by two.Do dvou bychom to měli mít hotové.

cílový: finish(ing) tapecílová páska

krycí: topcoat, finishing coattech. krycí nátěr

ukončit: úspěšně finish one's studies, nedostudovat discontinue one's studiesukončit studium

úprava: surface finishtech. povrchová úprava

začátek: from start to finishod začátku do konce

závěr: in conclusion, finally, lastly, to finishna závěr, závěrem

doběhnout: get to/reach the finishdoběhnout do cíle

dojíst: Wait until I finish eating.Počkej, až dojím.

domluvit: Please, let me finish.Nechte mne prosím domluvit.

dopít: He finished his coffee.Dopil kávu.

hotovo: Done!, I'm finished!Hotovo! mám doděláno

hotový: There!, I am finished!Hotovo! práce

nejdřív: I will finish it tomorrow at the earliest., I won't finish it before tomorrow.Dodělám to nejdřív zítra.

skončit: He finished the school.Skončil školu.

studium: finish one's studies, graduatedokončit studia

: Have you finished it yet?Už jsi to dokončil?

zdaleka: It is far from finished.Není to zdaleka hotové.

zdárný: bring sth to a successful conclusion, finish sth successfullydovést co ke zdárnému konci

finish: finish (up)(doing) sth dokončit, dodělat co dopsat, dočíst, dopít ap.