Hlavní obsah

accomplished [əˈkɒmplɪʃt or əˈkʌm-]

Vyskytuje se v

accomplish: accomplish one's goaldosáhnout (svého) cíle

accomplish: easy to accomplishsnadno dosažitelný