Hlavní obsah

domluvit

Dokonavé sloveso

  1. (dojednat) co arrange, fix sth, co s kým agree with sb on sthdomluvit si schůzku s kýmmake/arrange an appointment with sb, arrange to meet (with sb)Domluveno!It's a deal!, Agreed.
  2. (dokončit řeč) finish (speaking)(řečník) finish one's speechNechte mne prosím domluvit.Please, let me finish.
  3. (napomenout) komu give sb a good talking to, reprimand sb(přesvědčit) persuade sb

Vyskytuje se v

napevno: domluvit se napevnofirm up plans

schůzka: domluvit/dojednat si schůzku s kýmmake/arrange an appointment with sb

termín: domluvit si termín s kým schůzky ap.make an appointment with sb

domluvit se: Domluvíš se anglicky?Can you make yourself understood in English?

domluvit se: Nedomluvím se.I can't make myself understood.

napevno: Jsme napevno domluveni.We have a firm deal.

appointment: make/arrange an appointment with sbdomluvil/dojednat si schůzku s kým

date: make a date with sbdomluvit si schůzku s kým

line up: line sb up for sthdomluvit čí účast na čem

make: make osf understooddorozumět se, domluvit se daným jazykem

meeting: arrange a meetingdomluvit (si) schůzku

agreed: Are we agreed?Jsme domluveni?, Dohodnuto?

arrange: arrange a meetingdomluvit si schůzku

deal: It's a deal!Domluveno!, Platí!

finish: Let me finish.Nech(te) mě domluvit.

sense: I'll try to talk some sense into him.Zkusím ho přivést k rozumu., Zkusím mu domluvit.

settle: That's settled then.Takže domluveno.

date: It's a date (then)!Tak platí/jsme domluveni! na schůzku ap.