Hlavní obsah

settle [ˈsetəl]

Vyskytuje se v

dispute: settle disputesurovnávat spory

unlikely: The dispute is unlikely to be settled.Je nepravděpodobné, že se ten spor vyřeší.

dát: dát do pořádkuput sth in order, spor ap. settle sth

dobré: vyřešit po dobrém co urovnat sporsettle sth amicably

likvidovat: ekon. likvidovat škodu pojišťovnasettle a claim

spor: urovn(áv)at sporsettle a dispute/an argument

stížnost: vyřídit/zamítnout stížnostsettle/reject a complaint

vyřídit: vyřídit si účty s kýmpřen. settle one's accounts with sb, get one's own back on sb, pay off a score with sb

trvale: trvale se usadit kdesettle swh permanently

účet: vyrovnat účet za cosettle the bill for sth

vyrovnat: přen. vyrovnat (si) účty s kýmsettle accounts, reckon, get even with sb