Hlavní obsah

dispute

Podstatné jméno

  • over sth spor, (roze)pře, svár ohledně čehopráv. legal disputeprávní sporsettle disputesurovnávat spory

Vyskytuje se v

boundary: boundary disputespor o hranice mezi státy ap.

industrial: industrial disputepracovněprávní/pracovní spor

territorial: territorial disputeúzemní spor

unlikely: The dispute is unlikely to be settled.Je nepravděpodobné, že se ten spor vyřeší.

pře: práv. soudní přelawsuit, legal dispute

soudní: soudní pře/sporlawsuit, legal dispute

spor: urovn(áv)at sporsettle a dispute/an argument

spor: územní sporterritorial dispute

územní: územní sporterritorial dispute

žabomyší: žabomyší sportrifling dispute

sporný: sporné územídisputed territory

táhnout se: Spor se táhl celé měsíce.The dispute dragged on for months.

však: Válka skončila, spory však pokračují.The war is over, however the disputes go on.