Hlavní obsah

dispute

Podstatné jméno

  • over sth spor, (roze)pře, svár ohledně čehopráv. legal disputeprávní sporsettle disputesurovnávat spory

Vyskytuje se v

boundary: boundary disputespor o hranice mezi státy ap.

industrial: industrial disputepracovněprávní/pracovní spor

territorial: territorial disputeúzemní spor

unlikely: The dispute is unlikely to be settled.Je nepravděpodobné, že se ten spor vyřeší.

pře: lawsuit, legal disputepráv. soudní pře

soudní: lawsuit, legal disputesoudní pře/spor

územní: territorial disputeúzemní spor

žabomyší: trifling disputežabomyší spor

spor: settle a dispute/an argumenturovn(áv)at spor

sporný: disputed territorysporné území

táhnout se: The dispute dragged on for months.Spor se táhl celé měsíce.

však: The war is over, however the disputes go on.Válka skončila, spory však pokračují.

dispute: práv. legal disputeprávní spor