Hlavní obsah

spor

Podstatné jméno, rod mužský

  1. (neshoda, hádka) kvůli čemu dispute over sth(hádka) argument(neshoda) controversy, disagreementurovn(áv)at sporsettle a dispute/an argumentdostat se do sporu s kýmget into an argument with sbúzemní sporterritorial disputeO tom není sporu.Nobody can argue with that., There is no doubt/argument about that.beze sporuno doubt (about that), indisputably
  2. (právní) práv. (legal) dispute(řízení ve věci žaloby) (law)suit(případ) case
  3. (konflikt) conflict(rozpor) contradiction

Vyskytuje se v

soudní: soudní pře/sporlawsuit, legal dispute

územní: územní sporterritorial dispute

žabomyší: žabomyší sportrifling dispute

táhnout se: Spor se táhl celé měsíce.The dispute dragged on for months.

však: Válka skončila, spory však pokračují.The war is over, however the disputes go on.

argument: dostat se do sporu s kýmget into arguments with sb

boundary: spor o hranice mezi státy ap.boundary dispute

call: zpochybnit co, vyslovit pochybnosti o čem, učinit předmětem sporu co, vyvolat spory ohledně čehocall sth in(to) question

civil: občanský (soudní) sporpráv. civil litigation

dispute: právní sporpráv. legal dispute

industrial: pracovněprávní/pracovní sporindustrial dispute

territorial: územní sporterritorial dispute

tribunal: soud řešící pracovně-právní sporyindustrial tribunal

conflict: Jsou ve sporu s ...They are in conflict with ...

unlikely: Je nepravděpodobné, že se ten spor vyřeší.The dispute is unlikely to be settled.

spor: beze sporuno doubt (about that), indisputably