Hlavní obsah

spor

Podstatné jméno, rod mužský

  1. (neshoda, hádka) kvůli čemu dispute over sth(hádka) argument(neshoda) controversy, disagreementO tom není sporu.Nobody can argue with that., There is no doubt/argument about that.beze sporuno doubt (about that), indisputablyurovn(áv)at sporsettle a dispute/an argumentdostat se do sporu s kýmget into an argument with sbúzemní sporterritorial dispute
  2. (právní) práv. (legal) dispute(řízení ve věci žaloby) (law)suit(případ) case
  3. (konflikt) conflict(rozpor) contradiction

Vyskytuje se v

soudní: soudní pře/sporlawsuit, legal dispute

územní: územní sporterritorial dispute

žabomyší: žabomyší sportrifling dispute

táhnout se: Spor se táhl celé měsíce.The dispute dragged on for months.

však: Válka skončila, spory však pokračují.The war is over, however the disputes go on.

argument: get into arguments with sbdostat se do sporu s kým

boundary: boundary disputespor o hranice mezi státy ap.

call: call sth in(to) questionzpochybnit co, vyslovit pochybnosti o čem, učinit předmětem sporu co, vyvolat spory ohledně čeho

civil: práv. civil litigationobčanský (soudní) spor

custody: custody battle(soudní) spor o děti o opatrovnictví

dispute: práv. legal disputeprávní spor

dispute: settle disputesurovnávat spory

fight: (win a) legal fight for sthvyhrát soud/soudní spor o co

industrial: industrial disputepracovněprávní/pracovní spor

territorial: territorial disputeúzemní spor

tribunal: industrial tribunalsoud řešící pracovně-právní spory

conflict: They are in conflict with ...Jsou ve sporu s ...

unlikely: The dispute is unlikely to be settled.Je nepravděpodobné, že se ten spor vyřeší.