Hlavní obsah

shoda

Podstatné jméno, rod ženský

  1. (stejnost) sameness(obdobnost) correspondenceform. concordance(s předpisy ap.) conformity(vyhovění předpisům ap.) compliance
  2. (názorová ap.) agreementform. concurrence(všeobecná) consensusvšeobecná shodageneral agreementdojít ke shodě, dosáhnout shodyreach an agreement
  3. (mluvnická) čeho s čím agreement of sth and sth(syntaktická) concord
  4. (v tenise) deuce
  5. (harmonie) s čím harmony(soulad) accord(ance), keeping with sth
  6. (náhod ap.) coincidence, chance, happenstance(souběh) concurrence(pouhá) shoda jmencoincidence of names, (při popření příbuzenství) no relationshodou okolnostíby coincidence, coincidentally

Vyskytuje se v

okolnost: shoda okolnostícoincidence, kritická conjuncture

agreement: in agreement with sb/sthve shodě, v souladu s kým/čím činěný ap.

by: by coincidenceshodou okolností

circumstance: by circumstanceshodou okolností, náhodou, ne vlastní vinou

coincidence: by (happy) coincidence(šťastnou) shodou okolností

conformity: in conformity with sthv souladu, ve shodě s čím

conformity: Certificate of Conformityprohlášení o shodě

consensus: by consensusna základě dohody, po vzájemné shodě

one: (be) at one with sb(být) zajedno, (být) ve shodě s kým