Hlavní obsah

shoda

Vyskytuje se v

okolnost: shoda okolnostícoincidence, kritická conjuncture

agreement: ve shodě, v souladu s kým/čím činěný ap.in agreement with sb/sth

by: shodou okolnostíby coincidence

circumstance: shodou okolností, náhodou, ne vlastní vinouby circumstance

coincidence: (šťastnou) shodou okolnostíby (happy) coincidence

conformity: v souladu, ve shodě s čímin conformity with sth

consensus: na základě dohody, po vzájemné shodě, na základě obecného souhlasuby consensus

one: (být) zajedno, (být) ve shodě(be) at one

shoda: všeobecná shodageneral agreement