Hlavní obsah

soulad

Vyskytuje se v

agreement: ve shodě, v souladu s kým/čím činěný ap.in agreement with sb/sth

compliance: v souladu s čímin compliance with sth

compliant: svolný k čemu, souhlasící s čím, v souladu s čímcompliant with sth

conformity: v souladu, ve shodě s čímin conformity with sth

constitution: v souladu/rozporu s ústavouin conformity with/contrary to the constitution

harmony: být v souladu, ladit, souhlasit s čímbe in harmony with sth

obedience: v souladu s čím/příkazy koho nařízením ap.in obedience to sth/sb

off-message: nehovořit (oficiálně) za stranu/v souladu se stranickou liniípolit. be off-message

stipulate: jak je uvedeno (ve smlouvě)/bylo ujednáno, v souladu se ... smlouvou ap.as stipulated ...

sync: dobře sladěný, v souladu s čímin sync with sth

soulad: být v souladu s čímbe in accord(ance)/conformity/compliance/harmony/tune/keeping with sth