Hlavní obsah

soulad

Podstatné jméno, rod mužský

  1. (vzájemná shoda) harmony, concord
  2. (vyhovování požadavku) agreement, accordance(s předpisy ap.) conformity(vyhovění) compliancebýt v souladu s čímbe in accord(ance)/conformity/compliance/keeping/tune, (v harmonii) be in harmony with sth

Vyskytuje se v

agreement: in agreement with sb/sthve shodě, v souladu s kým/čím činěný ap.

compliance: in compliance with sthv souladu s čím

compliant: compliant with sthsvolný k čemu, souhlasící s čím, v souladu s čím

conformity: in conformity with sthv souladu, ve shodě s čím

constitution: in conformity with/contrary to the constitutionv souladu/rozporu s ústavou

harmony: be in harmony with sthbýt v souladu, ladit, souhlasit s čím

obedience: in obedience to sth/sbv souladu s čím/příkazy koho nařízením ap.

off-message: polit. be off-messagenehovořit (oficiálně) za stranu/v souladu se stranickou linií

stipulate: as stipulated ...jak je uvedeno (ve smlouvě)/bylo ujednáno, v souladu se ... smlouvou ap.