Hlavní obsah

souhlas

Podstatné jméno, rod mužský

  • (shoda) agreement(svolení) form. consent, permissiondát souhlas k čemugive one's consent to sthpožádat koho o souhlasask sb for permission, form. request sb's consentse souhlasem kohoby the approval of sb

Vyskytuje se v

souhlasit: nesouhlasit s kýmdisagree with sb, rozcházet se v názorech differ with sb

tichý: tichý souhlastacit agreement/approval/consent, silent approval, connivance

získat: získat souhlasgain approval

nelze: Nelze než souhlasit.You/One/I can't but agree.

souhlasit: Souhlasíte?Do you agree?

souhlasit: V tom s tebou souhlasím.I agree with you on/about that., chápu tě ap. I take your point there.

tedy: Mlčí, tedy souhlasí.He is silent so he agrees.

agreed: be agreed on sthsouhlasit s čím, být dohodnutý/domluvený na čem

approval: letter of approvalpísemné schválení, písemný souhlas

connivance: with the connivance of sbs tichým souhlasem koho

consent: express consentvýslovný souhlas

consent: give one's consent to sthdát svůj souhlas k čemu

harmony: be in harmony with sthbýt v souladu, ladit, souhlasit s čím

parental: parental consentsouhlas rodičů

point: take sb's pointsouhlasit s kým, dát za pravdu komu, pochopit koho

sanction: give sanction to sthdát souhlas, dát svolení k čemu, souhlasit s čím

say-so: on sb's say-sos čím souhlasem, na čí příkaz

sexual: sexual consentsouhlas se sexem

share: share sb's opinionsdílet čí názor, souhlasit s kým

sufferance: on sufferance of sbse strpěním koho, s (nelibým) souhlasem/svolením koho

tell: tell sb differentoponovat komu, nesouhlasit s kým

with: He agreed with reluctance.Souhlasil zdráhavě.