Hlavní obsah

souhlas

Podstatné jméno, rod mužský

  • (shoda) agreement(svolení) form. consent, permissiondát souhlas k čemugive one's consent to sthpožádat koho o souhlasask sb for permission, form. request sb's consentse souhlasem kohoby the approval of sb

Vyskytuje se v

souhlasit: nesouhlasit s kýmdisagree with sb, rozcházet se v názorech differ with sb

tichý: tichý souhlastacit agreement/approval/consent, silent approval, connivance

získat: získat souhlasgain approval

nelze: Nelze než souhlasit.You/One/I can't but agree.

tedy: Mlčí, tedy souhlasí.He is silent so he agrees.

agreed: souhlasit s čím, být dohodnutý/domluvený na čembe agreed on sth

approval: písemné schválení, písemný souhlasletter of approval

connivance: s tichým souhlasem kohowith the connivance of sb

consensus: na základě dohody, po vzájemné shodě, na základě obecného souhlasuby consensus

consent: výslovný souhlasexpress consent

harmony: být v souladu, ladit, souhlasit s čímbe in harmony with sth

parental: souhlas rodičůparental consent

point: souhlasit s kým, uznat, že má pravdu kdotake sb's point

sanction: dát souhlas, dát svolení k čemu, souhlasit s čímgive sanction to sth

say-so: s čím souhlasem, na čí příkazon sb's say-so

share: sdílet čí názor, souhlasit s kýmshare sb's opinion

sufferance: se strpěním koho, s (nelibým) souhlasem/svolením kohoon sufferance of sb

tell: oponovat komu, nesouhlasit s kýmtell sb different

with: Souhlasil zdráhavě.He agreed with reluctance.

souhlas: dát souhlas k čemugive one's consent to sth