Hlavní obsah

permission [pəˈmɪʃən]

Podstatné jméno

  • to do sth, for sth svolení, povolení, dovolení k čemuask (for) permission(po)žádat o dovolenípermission granted/deniedpovolení se uděluje/neudělujeAmE permission slippísemné svolení (rodičů) k účasti dítěte na školním výletě ap.