Hlavní obsah

nesouhlas

Vyskytuje se v

souhlas: dát souhlas k čemugive one's consent to sth

souhlasit: nesouhlasit s kýmdisagree with sb, rozcházet se v názorech differ with sb

tichý: tichý souhlastacit agreement/approval/consent, silent approval, connivance

získat: získat souhlasgain approval

nelze: Nelze než souhlasit.You/One/I can't but agree.

tedy: Mlčí, tedy souhlasí.He is silent so he agrees.

agreed: souhlasit s čím, být dohodnutý/domluvený na čembe agreed on sth

approval: písemné schválení, písemný souhlasletter of approval

consent: výslovný souhlasexpress consent

harmony: být v souladu, ladit, souhlasit s čímbe in harmony with sth

parental: souhlas rodičůparental consent

point: souhlasit s kým, dát za pravdu komu, pochopit kohotake sb's point

sanction: dát souhlas, dát svolení k čemu, souhlasit s čímgive sanction to sth

sexual: souhlas se sexemsexual consent

share: sdílet čí názor, souhlasit s kýmshare sb's opinion

tell: oponovat komu, nesouhlasit s kýmtell sb different

with: Souhlasil zdráhavě.He agreed with reluctance.