Hlavní obsah

odpor

Podstatné jméno, rod mužský

  1. (vzdor) vůči komu/čemu resistance, opposition to sb/sth(vzpurný) defiancehnutí odporuresistance movementklást odporoffer/put up resistance
  2. odb.(protisíla) fyz. resistanceodb.(aerodynamický též) dragfyz. magnetický odporreluctance
  3. (nesouhlas) protest against sthpráv. opposition to sth, dissent
  4. (nechuť) ke komu, k čemu distaste for sb/sth(neoblíbenost) dislike for sth(averze) aversion, antipathy(neochota) disinclination(odpuzení) repulsion(zhnusení) disgustmít odpor k čemuhave a distaste/dislike for sth

Vyskytuje se v

mít: mít odpor k čemuloathe, detest, abhor sth

součinitel: součinitel odporuresistance coefficient

narazit: narazit na odpormeet with opposition/vojenský ap. resistance

arrest: práv. resisting arrestkladení odporu při zatýkání

dark: dark resistanceodpor za temna fotočlánku

passive: passive resistance to sthpasivní odpor k čemu

put up: put up resistanceklást odpor

resistance: offer resistanceklást odpor, vzdorovat

resistance: resistance movementhnutí odporu

revulsion: with/in revulsionzhnuseně, s odporem

set: (be) set at defiancevzdorovat, stavět se na odpor

soft: soft optionnejpohodlnější způsob, cesta nejmenšího odporu

wave: wave dragvlnový odpor při překonávání rychlosti zvuku

disgust: in/with disgusts odporem, zhnuseně

quietly: go quietly(ode)jít bez odporu/dobrovolně, odejít v klidu ze zaměstnání ap.