Hlavní obsah

agreed [əˈgriːd]

Přídavné jméno

  1. Agreed. form.Platí., Domluveno., Souhlas. utvrzení ap.

Vyskytuje se v

agreed: Platí., Domluveno., Souhlas. utvrzení ap.Agreed.

differ: nepokoušet se shodnout, ponechat si každý svůj názoragree to differ

with: Souhlasil zdráhavě.He agreed with reluctance.

platit: Platí! ujednánoIt's a deal!, Agreed.

srozuměný: být srozuměn(ý) s čímbýt si vědom be aware of sth, souhlasit agree with/to sth, být informován be informed about sth

dohodnutý: Jsme dohodnutí., Dohodnuto. platíIt's a deal., Agreed.

domluvit: Domluveno!It's a deal!, Agreed.

nelze: Nelze než souhlasit.You/One/I can't but agree.

podmínka: přistoupit na čí podmínkyagree to sb's terms, accept sb's terms/conditions

souhlasit: Souhlasíte?Do you agree?

tedy: Mlčí, tedy souhlasí.He is silent so he agrees.

ujednat: Ujednáno!Done!, It's a deal!, souhlasím Agreed!

agree: nedělat dobře, nesvědčit, nejít k duhu komu jídlonot agree with sb