Hlavní obsah

podmínka

Podstatné jméno, rod ženský

  1. (předpoklad) condition(smluvní ap. v mn. č.) term(požadavek) requirementpřistoupit na čí podmínkyagree to sb's terms, accept sb's terms/conditionspod podmínkou, že ...on condition/provided that ...podmínky přijetíconditions of acceptancesplňovat/splnit podmínkymeet the conditions/requirements
  2. podmínky (okolnosti) conditions, circumstancesza nepříznivých/příznivých povětrnostních podmínekin adverse/favourable weather conditionspracovní/životní podmínkyworking/living conditions
  3. hovor.(trest ap.) práv. probationhovor.(podmíněný trest) suspended sentencehovor.(podmíněné propuštění) conditional discharge

Vyskytuje se v

dodržet: dodržet podmínkyabide by the conditions

drsný: drsné podmínkyharsh conditions

pod, pode: pod podmínkou, žeon condition that, providing that

povětrnostní: povětrnostní podmínkyweather conditions

storno: storno podmínkycancellation policy

uložit: uložit komu trest/pokutu/podmínkyimpose a sentence/a fine/conditions on sb

životní: životní podmínkyliving conditions

stísněný: ve stísněných podmínkáchin cramped conditions

vytvořit: Byly vytvořeny vhodnější podmínky.More suitable conditions have been created.

agreed: agreed conditionssjednané podmínky

atmospheric: atmospheric conditionspovětrnostní podmínky

best: at the best of timesza nejlepších podmínek, když všechno dobře (pů)jde

condition: conditions of employmentpodmínky pracovní smlouvy

condition: subject to certain conditionsza určitých podmínek svolit ap.

condition: (general) terms and conditionsvšeobecné obchodní podmínky

enabling: enabling conditionzákladní podmínka umožňující uskutečnění ap.

equal: put sb on an equal footingumožnit rovné výchozí podmínky komu

heavy: heavy weathernáročné (povětrnostní) podmínky, přen. obtíže hl. náročný průběh

industrial: industrial conditionspracovní podmínky dělníka

licence: práv. release on licencepropuštění na podmínku

package: salary packageplatové podmínky k dané pozici

parole: be given parolebýt propuštěn na podmínku

payment: terms of paymentplatební podmínky

probation: be on probationbýt ve zkušební době, být kde na zkoušku, práv. mít podmínku, být v podmínce

qua: (conditio) sine qua nonnezbytná podmínka

sentence: práv. suspended sentencepodmíněný rozsudek, podmínka

term: ekon. credit termsúvěrové podmínky

term: terms of a contractsmluvní podmínky, náležitosti smlouvy

term: ekon. terms of deliverydodací podmínky

weather: weather conditionspovětrnostní podmínky

working: working conditionspracovní podmínky

condition: on one conditionpod jednou podmínkou

familiar: Make yourself familiar with the terms ...Seznamte se s podmínkami...

must: Rubber gloves are a must in these conditions.Gumové rukavice jsou v takových podmínkách nezbytností.