Hlavní obsah

condition [kənˈdɪʃən]

Vyskytuje se v

condition: podmínky, okolnosticonditions

subject: pod (jednou) podmínkou čeho, pouze pokud uskutečnit se ap.subject to (a condition)

agreed: sjednané podmínkyagreed conditions

atmospheric: povětrnostní podmínkyatmospheric conditions

enabling: základní podmínka umožňující uskutečnění ap.enabling condition

heart: srdeční chorobaheart condition

industrial: pracovní podmínky dělníkaindustrial conditions

present: v současné situaciin the present condition

pristine: v perfektním stavu nabízený k prodeji ap.in pristine condition

serviceable: ve slušném stavuin serviceable condition

weather: povětrnostní podmínkyweather conditions

windy: větrnowindy conditions

working: pracovní podmínkyworking conditions

must: Gumové rukavice jsou v takových podmínkách nezbytností.Rubber gloves are a must in these conditions.

dezolátní: v dezolátním stavuin dilapidated condition(s), ramshackle, run-down

dodržet: dodržet podmínkyabide by the conditions

drsný: drsné podmínkyharsh conditions

nejlepší: při nejlepším, v nejlepším případěunder the best of conditions, at (the) best

pod, pode: pod podmínkou, žeon condition that, providing that

podmíněný: biol. podmíněný reflexconditioned reflex, conditioned response

podmínka: pod podmínkou, že ...on condition/provided that ...

poměr: místní poměrylocal conditions

pořádek: být v pořádkusystém ap. be (working) all right/OK, zdravý ap. be fine/in good health, o stavu věci be in good condition/order

povětrnostní: povětrnostní podmínkyweather conditions

předpoklad: za předpokladu, že ...provided/on the understanding/pod podmínkou on condition that ...

reflex: biol. (ne)podmíněný reflex(un)conditioned reflex

situace: meteor. povětrnostní situaceweather conditions

uložit: uložit komu trest/pokutu/podmínkyimpose a sentence/a fine/conditions on sb

životní: životní podmínkyliving conditions

kritický: Pacient je v kritickém stavu.The patient is critical/in critical condition.

stísněný: ve stísněných podmínkáchin cramped conditions

vytvořit: Byly vytvořeny vhodnější podmínky.More suitable conditions have been created.

požehnaný: v požehnaném stavu těhotnáin a delicate condition, expecting a baby, with a baby