Hlavní obsah

condition [kənˈdɪʃən]

Vyskytuje se v

subject: subject to (a condition)pod (jednou) podmínkou čeho, pouze pokud uskutečnit se ap.

agreed: agreed conditionssjednané podmínky

atmospheric: atmospheric conditionspovětrnostní podmínky

enabling: enabling conditionzákladní podmínka umožňující uskutečnění ap.

heart: heart conditionsrdeční choroba

industrial: industrial conditionspracovní podmínky dělníka

present: in the present conditionv současné situaci

pristine: in pristine conditionv perfektním stavu nabízený k prodeji ap.

serviceable: in serviceable conditionve slušném stavu

weather: weather conditionspovětrnostní podmínky

windy: windy conditionsvětrno

working: working conditionspracovní podmínky

working: in working conditionschopný provozu, provozuschopný

must: Rubber gloves are a must in these conditions.Gumové rukavice jsou v takových podmínkách nezbytností.

dezolátní: v dezolátním stavuin dilapidated condition(s), ramshackle, run-down

dodržet: dodržet podmínkyabide by the conditions

drsný: drsné podmínkyharsh conditions

nejlepší: při nejlepším, v nejlepším případěunder the best of conditions, at (the) best

pod, pode: pod podmínkou, žeon condition that, providing that

podmíněný: biol. podmíněný reflexconditioned reflex, conditioned response

podmínka: pod podmínkou, že ...on condition/provided that ...

podmínka: podmínky přijetíconditions of acceptance

podmínka: splňovat/splnit podmínkymeet the conditions/requirements

podmínka: pracovní/životní podmínkyworking/living conditions

poměr: místní poměrylocal conditions

pořádek: být v pořádkusystém ap. be (working) all right/OK, zdravý ap. be fine/in good health, o stavu věci be in good condition/order

povětrnostní: povětrnostní podmínkyweather conditions

předpoklad: za předpokladu, že ...provided/on the understanding/pod podmínkou on condition that ...

reflex: biol. (ne)podmíněný reflex(un)conditioned reflex

situace: meteor. povětrnostní situaceweather conditions

uložit: uložit komu trest/pokutu/podmínkyimpose a sentence/a fine/conditions on sb

životní: životní podmínkyliving conditions

kritický: Pacient je v kritickém stavu.The patient is critical/in critical condition.

podmínka: přistoupit na čí podmínkyagree to sb's terms, accept sb's terms/conditions

podmínka: za nepříznivých/příznivých povětrnostních podmínekin adverse/favourable weather conditions

předpoklad: vytvářet předpoklady pro cocreate conditions for sth

stísněný: ve stísněných podmínkáchin cramped conditions

vytvořit: Byly vytvořeny vhodnější podmínky.More suitable conditions have been created.

požehnaný: v požehnaném stavu těhotnáin a delicate condition, expecting a baby, with a baby