Hlavní obsah

conditional [kənˈdɪʃənəl]

Přídavné jméno

  1. on sth podmíněný čím, závislý na čemconditional ceasefirepodmínečné zastavení palbyconditional releasepodmínečné propuštění
  2. ling.podmiňovací způsob, podmínkový vedlejší větaconditional clausepodmínková věta

Vyskytuje se v

podmínečný: podmínečné propuštěnípřed vypršením trestu parole, s dozorem i po vypršení trestu conditional release

podmíněný: práv. podmíněný trestsuspended sentence, probation, BrE též conditional discharge

podmiňovací: ling. podmiňovací způsobconditional (mood)

trest: práv. podmíněný trestsuspended sentence, BrE conditional discharge, s dohledem probation

závislý: být závislý na čemzáviset depend, být podmíněný be conditional on sth

způsob: rozkazovací/podmiňovací/oznamovací způsobthe imperative/conditional/indicative (mood)