Hlavní obsah

conditionally [kənˈdɪʃənəlɪ]

Vyskytuje se v

conditional: conditional (mood)podmiňovací způsob, kondicionál

conditional: conditional ceasefirepodmínečné zastavení palby

conditional: conditional releasepodmínečné propuštění

conditional: conditional clausepodmínková věta

podmínečný: podmínečné propuštěnípřed vypršením trestu parole, s dozorem i po vypršení trestu conditional release

podmíněný: práv. podmíněný trestsuspended sentence, probation, BrE též conditional discharge

podmiňovací: ling. podmiňovací způsobconditional (mood)

trest: práv. podmíněný trestsuspended sentence, BrE conditional discharge, s dohledem probation

závislý: být závislý na čemzáviset depend, být podmíněný be conditional on sth

způsob: rozkazovací/podmiňovací/oznamovací způsobthe imperative/conditional/indicative (mood)