Hlavní obsah

conditionally [kənˈdɪʃənəlɪ]

Vyskytuje se v

conditionally: be conditionally dischargeddostat podmíněný trest

podmínečný: před vypršením trestu parole, s dozorem i po vypršení trestu conditional releasepodmínečné propuštění

podmíněný: suspended sentence, probation, BrE též conditional dischargepráv. podmíněný trest

podmiňovací: conditional (mood)ling. podmiňovací způsob

trest: suspended sentence, BrE conditional discharge, s dohledem probationpráv. podmíněný trest

závislý: záviset depend, být podmíněný be conditional on sthbýt závislý na čem

způsob: the imperative/conditional/indicative (mood)rozkazovací/podmiňovací/oznamovací způsob

conditional: conditional (mood)podmiňovací způsob, kondicionál