Hlavní obsah

podmíněný

Přídavné jméno

  • čím conditioned by sth(podmínečný) conditional on sth(závislý) contingent on sth(s výhradou) qualified by sthpráv. podmíněný trestsuspended sentence, probation, BrE též conditional dischargebiol. podmíněný reflexconditioned reflex, conditioned response

Vyskytuje se v

nepodmíněný: práv. nepodmíněný trestcustodial sentence, sentence without probation, řidč. unsuspended sentence

reflex: biol. (ne)podmíněný reflex(un)conditioned reflex

trest: práv. podmíněný trestsuspended sentence, BrE conditional discharge, s dohledem probation

conditionally: be conditionally dischargeddostat podmíněný trest

correlative: be a correlative of sthsouviset s čím, být podmíněný čím

custodial: práv. custodial sentence(nepodmíněný) trest odnětí svobody

probation: put sb on probationodsoudit koho k podmíněnému trestu

sentence: práv. suspended sentencepodmíněný rozsudek, podmínka