Hlavní obsah

trest

Podstatné jméno, rod mužský

  • (odplata za provinění) punishment(postih) penaltypráv. (dle rozsudku) sentence(potrestání) penalizationdělat co za trestdo sth as (a) punishmenttělesný trestcorporal punishmentpráv. trest smrticapital punishment, death penaltypráv. podmíněný trestsuspended sentence, BrE conditional discharge, (s dohledem) probation

Vyskytuje se v

nepodmíněný: custodial sentence, sentence without probation, řidč. unsuspended sentencepráv. nepodmíněný trest

odnětí: prison/custodial sentence, uvěznění imprisonment(trest) odnětí svobody

odpykat: do/serve one's term/sentence/timeodpykat si trest

odsedět: serve one's sentence, hovor. do one's term/timeodsedět si trest/to

podmíněný: suspended sentence, probation, BrE též conditional dischargepráv. podmíněný trest

smrt: death penalty, capital punishmenttrest smrti

svoboda: prison sentencepráv. trest odnětí svobody

uložit: impose a sentence/a fine/conditions on sbuložit komu trest/pokutu/podmínky

výkon: execution of the sentence, vězněm service of sentence, odnětí svobody imprisonment, sentencepráv. výkon trestu

spravedlivý: deserved punishmentspravedlivý trest

zastánce: advocate of capital punishmentzastánce trestu smrti

concurrent: práv. concurrent sentencesouběžně uložený trest

conditionally: be conditionally dischargeddostat podmíněný trest

custodial: práv. custodial sentence(nepodmíněný) trest odnětí svobody

jail: jail sentencetrest odnětí svobody

just: just punishmentspravedlivý trest

lash: přen. the lashbičování, zmrskání, trest bičováním

light: light sentencemírný trest

misconduct: game misconductosobní trest/vyloučení do konce utkání

non-custodial: non-custodial punishmentstresty na svobodě

penalty: death penaltytrest smrti

prison: prison sentencetrest odnětí svobody

probation: put sb on probationodsoudit koho k podmíněnému trestu

punishable: punishable by deathtrestaný smrtí, za který hrozí trest smrti, podléhající trestu smrti

punishment: physical/corporal punishmentfyzický/tělesný trest

rightful: rightful punishmentspravedlivý trest

sentence: práv. death sentencetrest smrti, odsouzení k trestu smrti

servitude: hist. penal servitudetrest nucených prací, těžký žalář

suspension: práv. suspension of sentenceodklad (výkonu) trestu

term: term of imprisonmenttrvání odnětí svobody, doba výkonu trestu

undeserved: undeserved punishmentnezasloužený trest

unpunished: go unpunishedzůstat nepotrestaný, uniknout/vyváznout bez trestu

trest: corporal punishmenttělesný trest