Hlavní obsah

trestně

Vyskytuje se v

čin: trestný čincriminal offence, criminal act, zločin crime

lavice: sport. trestná lavicepenalty box, hovor. sin-bin

napomáhat: práv. napomáhat při trestném činuaid and abet

právo: práv. obchodní/trestní/hmotné právocommercial/criminal/substantive law

rejstřík: práv. trestní rejstříkcriminal record(s)

řád: práv. právní/trestní řádlegal/penal code

trestní: trestní právo/stíhánícriminal law/prosecution

trestný: práv. trestný čin(criminal) offence, zločin crime, criminal act

ulička: (trestná) uličkagauntlet

zákoník: práv. občanský/trestní/obchodní zákoníkCivil/Criminal/Commercial Code

záznam: mít záznam v trestním rejstříkuhave a criminal record

abet: napomáhání trestnému činu komu, spolupachatelstvípráv. aiding and abetting sb

act: trestný činpráv. criminal act

code: trestní zákoníkPenal/Criminal Code

constitute: zakládat skutkovou podstatu trestného činupráv. constitute a crime

criminal: trestný čincriminal act

criminally: trestně stíhaný/odpovědnýcriminally prosecuted/responsible

detection: objasněnost (trestné činnosti)detection rate

diminished: zmenšená/snížená příčetnost, snížená trestní odpovědnost omezená schopnost posoudit závažnost svého činu užitá při obhajoběpráv. diminished capacity/responsibility

hate: trestný čin z nesnášenlivosti násilí proti skupině či jednotlivci z důvodu rasové či jiné nesnášenlivostihate crime

incriminate: vystavit se trestnímu stíhání, dostat se do podezření svým přičiněnímincriminate osf

law: trestní/občanské právopráv. criminal/civil law

minor: méně závažný trestný činminor offence

offence: trestný činpráv. criminal offence

penal: trestní právo/soudpenal law/court

penalty: trestné body i řidiče ap.penalty points

proceeding: trestní řízenípráv. criminal proceedings

prosecute: orgány činné v trestním řízeníprosecuting authorities

punitive: trestná výpravapunitive expedition

rap: policejní záznam(y), trestní rejstřík osobyslang. rap sheet

responsibility: věková hranice trestní zodpovědnostiage of criminal responsibility

sanction: trestní postihpráv. criminal sanction

trial: trestní řízenícriminal trial

try: projednávat trestný čin ve zkráceném řízenítry an offence summarily

unfit: mentálně nezpůsobilý k trestnímu stíhánípráv. unfit to plead

violence: násilný trestný činviolence against the person

trestně: trestně stíhat kohoprosecute sb