Hlavní obsah

trestně

Vyskytuje se v

čin: trestný čincriminal offence, criminal act, zločin crime

lavice: sport. trestná lavicepenalty box, hovor. sin-bin

napomáhat: práv. napomáhat při trestném činuaid and abet

právo: práv. obchodní/trestní/hmotné právocommercial/criminal/substantive law

rejstřík: práv. trestní rejstříkcriminal record(s)

rejstřík: mít čistý (trestní) rejstříkhave no criminal record, have a clean (criminal) record

řád: práv. právní/trestní řádlegal/penal code

trestní: trestní právo/stíhánícriminal law/prosecution

trestní: trestní zákoníkpenal code

trestní: trestní rejstřík záznamcriminal record

trestný: práv. trestný čin(criminal) offence, zločin crime, criminal act

trestný: spáchat trestný čincommit a crime/an offence

trestný: sport. trestná lavicepenalty box/bench, slang. sin bin

trestný: sport. trestný kopfree kick

ulička: (trestná) uličkagauntlet

zákoník: práv. občanský/trestní/obchodní zákoníkCivil/Criminal/Commercial Code

záznam: mít záznam v trestním rejstříkuhave a criminal record

abet: práv. aiding and abetting sbnapomáhání trestnému činu komu, spolupachatelství

act: práv. criminal acttrestný čin

code: Penal/Criminal Codetrestní zákoník

constitute: práv. constitute a crimezakládat skutkovou podstatu trestného činu

criminal: criminal acttrestný čin

criminal: criminal charge(s)obvinění z trestného činu

criminal: criminal recordzáznam v trestním rejstříku

criminal: criminal courttrestní soud

criminally: criminally prosecuted/responsibletrestně stíhaný/odpovědný

detection: detection rateobjasněnost (trestné činnosti)

diminished: práv. diminished capacity/responsibilityzmenšená/snížená příčetnost, snížená trestní odpovědnost omezená schopnost posoudit závažnost svého činu užitá při obhajobě

hate: hate crimetrestný čin z nesnášenlivosti násilí proti skupině či jednotlivci z důvodu rasové či jiné nesnášenlivosti

incriminate: incriminate osfvystavit se trestnímu stíhání, dostat se do podezření svým přičiněním

law: práv. criminal/civil lawtrestní/občanské právo

minor: minor offenceméně závažný trestný čin

offence: práv. criminal offencetrestný čin

offence: práv. indictable/minor offencepráv. žalovatelný/méně závažný trestný čin

offence: práv. violent offencenásilný trestný čin

penal: penal law/courttrestní právo/soud

penalty: penalty pointstrestné body i řidiče ap.

penalty: penalty shottrestné střílení v hokeji

proceeding: práv. criminal proceedingstrestní řízení

prosecute: prosecuting authoritiesorgány činné v trestním řízení

punitive: punitive expeditiontrestná výprava

rap: slang. rap sheetpolicejní záznam(y), trestní rejstřík osoby

responsibility: age of criminal responsibilityvěková hranice trestní zodpovědnosti

sanction: práv. criminal sanctiontrestní postih

trial: criminal trialtrestní řízení

try: try an offence summarilyprojednávat trestný čin ve zkráceném řízení

unfit: práv. unfit to pleadmentálně nezpůsobilý k trestnímu stíhání

violence: violence against the personnásilný trestný čin