Hlavní obsah

hate [heɪt]

Sloveso

  1. sb/sth nenávidět, nesnášet koho/co
  2. velice nerad uvození omluvyI would hate to ...Strašně nerad bych ...I hate to say it.Mrzí mě, že to musím říct.

Podstatné jméno

  1. nenávist, zášťa look of hatenenávistný pohledhate crimetrestný čin z nesnášenlivosti násilí proti skupině či jednotlivci z důvodu rasové či jiné nesnášenlivosti
  2. hovor.nenáviděná osoba/věc/činnost

Vyskytuje se v

hate: a look of hatenenávistný pohled

intrusion: I hate these intrusions.Nesnáším, když mě takhle někdo ruší.

kind: I hate John and his kind.Nenávidím Johna a jemu podobné.

most: Ann was the person he most hated.Nejvíce nenáviděl Annu.

party pooper: I hate to be a party pooper ...Nerad (vám) kazím zábavu ...

nerad: dislike, silně hatemít nerad

snášet: hate sb/sth, nemoci vystát ap. can't stand/bear sthnesnášet koho/co

vonět: sb doesn't like sth, sb hates sthkomu nevoní co nelíbí se

hrozně: I would hate to ...Hrozně nerad bych ...

jelikož: Knowing how much you hate it ...Jelikož vím, jak moc to nesnášíš ...

nenávidět: I hate school.Nenávidím školu.

pohled: look of hatenenávistný pohled

vidět: I can't stand the sight of him., nesnáším ho I hate his guts.Nemůžu ho ani vidět.

cítit: He hates my guts., He can't stand me.Nemůže mě ani cítit.

gut: hate sb's gutsnesnášet, nenávidět koho