Hlavní obsah

cítit

Nedokonavé sloveso

  1. (smysly) co feel sth(chutí) taste sth, savour
  2. (čichem) co smell(větřit ap.) scent sthbýt cítit čímsmell of sth, (páchnout) smell (bad)
  3. (podvědomě si uvědomovat) feel sth(instinktivně ap.) sense sth

Vyskytuje se v

bezpečí: cítit se v bezpečífeel safe

cítit se: cítit se dobřefeel fine, v daném prostředí ap. feel comfortable

potřeba: cítit naléhavou potřebu udělat cofeel an urgent need to do sth

cítit se: Jak se cítíš?How do you feel?, How are you feeling?

cítit se: Necítím se dobře.I don't feel well.

cítit se: Dnes se na to necítím.I don't feel up to it today.

kouř: Je tu cítit kouř.This place smells of smoke.

osaměle: cítit se osamělefeel lonely

strašně: cítit se strašněfeel terrible/awful/ghastly

trapně: cítit se trapněfeel embarrassed

pes: hovor. cítit se pod psafeel rotten/under the weather/like death warmed up, be sick as a dog

cheap: feel cheap about sthcítit se trapně kvůli čemu

crummy: feel crummycítit se mizerně

embarrassed: feel/be embarrassedcítit se trapně, být v rozpacích, stydět se v trapné situaci

faint: feel faintcítit se slabě, být na omdlení

feel: be feltbýt cítit dopady ap.

grievance: have a grievance against sb/sthcítit se ukřivděný, přen. stěžovat si na koho/co

guilty: feel guilty about sthcítit se provinile kvůli čemu

hatred: feel hatred for sbchovat/cítit ke komu nenávist

reborn: feel reborncítit se jako znovuzrozený

soar: kniž. sb's spirits soaredkdo se začal cítit šťastně, se zaradoval, čí srdce zaplesalo

unsafe: feel unsafenecítit se bezpečně, cítit se ohrožený

unwell: be unwellnecítit se dobře

awful: feel awfulcítit se strašně

awkward: feel awkwardcítit se nesvůj, nemít dobrý pocit

duty-bound: I felt duty-bound to help.Cítil jsem povinnost pomoci.

feel: How are you feeling today?Jak se dnes cítíte?

feel: He felt her leg against his.Cítil dotyk její nohy na své.

off-colour: I felt a bit off-colour.Necítil jsem se ve své kůži.