Hlavní obsah

cítit

Nedokonavé sloveso

  1. (smysly) co feel sth(chutí) taste sth, savour
  2. (čichem) co smell(větřit ap.) scent sthbýt cítit čímsmell of sth, (páchnout) smell (bad)
  3. (podvědomě si uvědomovat) feel sth(instinktivně ap.) sense sth

Vyskytuje se v

cítit se: cítit se dobřefeel fine, v daném prostředí ap. feel comfortable

potřeba: cítit naléhavou potřebu udělat cofeel an urgent need to do sth

kouř: Je tu cítit kouř.This place smells of smoke.

osaměle: cítit se osamělefeel lonely

strašně: cítit se strašněfeel terrible/awful/ghastly

trapně: cítit se trapněfeel embarrassed

pes: hovor. cítit se pod psafeel rotten/under the weather/like death warmed up, be sick as a dog

crummy: cítit se mizerněfeel crummy

embarrassed: cítit se trapně, být v rozpacích, stydět se v trapné situacifeel/be embarrassed

faint: cítit se slabě, být na omdlení, cítit nevolnostfeel faint

feel: být cítit dopady ap.be felt

grievance: cítit se ukřivděný, přen. stěžovat si na koho/cohave a grievance against sb/sth

guilty: cítit se provinile kvůli čemufeel guilty about sth

hatred: chovat/cítit ke komu nenávistfeel hatred for sb

reborn: cítit se jako znovuzrozenýfeel reborn

smelly: smrdět, páchnout, být cítitbe smelly

soar: kdo se začal cítit šťastně, se zaradoval, čí srdce zaplesalokniž. sb's spirits soared

unsafe: necítit se bezpečně, cítit se ohroženýfeel unsafe

unwell: necítit se dobře, nebýt ve své kůžibe unwell

awful: cítit se strašněfeel awful

awkward: cítit se nesvůj, nemít dobrý pocitfeel awkward

duty-bound: Cítil jsem povinnost pomoci.I felt duty-bound to help.

off-colour: Necítil jsem se ve své kůži.I felt a bit off-colour.

plead: přiznat vinu, cítit se vinným u souduplead guilty to/of sth

cítit: být cítit čímsmell of sth, páchnout smell (bad)