Hlavní obsah

čichat, ob. čuchat

Nedokonavé sloveso

  1. (cítit) co i přen. smell sth(větřit) scent sth
  2. (očichávat) k čemu smell sth(hlasitě) sniff (at) sth
  3. slang.(fetovat) co sniff sth