Hlavní obsah

cítit se

Nedokonavé sloveso

  1. (připadat si) feelpo feel následuje v angličtině příd. jm.Jak se cítíš?How do you feel?, How are you feeling?Necítím se dobře.I don't feel well.cítit se dobřefeel fine, (v daném prostředí ap.) feel comfortable
  2. expr.(být sebevědomý) hovor. expr. be self-assured, feel (self-)confidentexpr.(přehnaně) be cocksure of osf
  3. (troufat si) na co feel up to sthDnes se na to necítím.I don't feel up to it today.

Vyskytuje se v

osaměle: cítit se osamělefeel lonely

strašně: cítit se strašněfeel terrible/awful/ghastly

trapně: cítit se trapněfeel embarrassed

pes: hovor. cítit se pod psafeel rotten/under the weather/like death warmed up, be sick as a dog

crummy: cítit se mizerněfeel crummy

embarrassed: cítit se trapně, být v rozpacích, stydět se v trapné situacifeel/be embarrassed

faint: cítit se slabě, být na omdlení, cítit nevolnostfeel faint

grievance: cítit se ukřivděný, přen. stěžovat si na koho/cohave a grievance against sb/sth

guilty: cítit se provinile kvůli čemufeel guilty about sth

reborn: cítit se jako znovuzrozenýfeel reborn

unsafe: necítit se bezpečně, cítit se ohroženýfeel unsafe

unwell: necítit se dobře, nebýt ve své kůžibe unwell

awful: cítit se strašněfeel awful

awkward: cítit se nesvůj, nemít dobrý pocitfeel awkward

plead: přiznat vinu, cítit se vinným u souduplead guilty to/of sth

cítit se: cítit se dobřefeel fine, v daném prostředí ap. feel comfortable