Hlavní obsah

cítit se

Nedokonavé sloveso

  1. (připadat si) feelpo feel následuje v angličtině příd. jm.Jak se cítíš?How do you feel?, How are you feeling?Necítím se dobře.I don't feel well.cítit se dobřefeel fine, (v daném prostředí ap.) feel comfortable
  2. expr.(být sebevědomý) hovor. expr. be self-assured, feel (self-)confidentexpr.(přehnaně) be cocksure of osf
  3. (troufat si) na co feel up to sthDnes se na to necítím.I don't feel up to it today.

Vyskytuje se v

bezpečí: cítit se v bezpečífeel safe

osaměle: cítit se osamělefeel lonely

strašně: cítit se strašněfeel terrible/awful/ghastly

trapně: cítit se trapněfeel embarrassed

pes: hovor. cítit se pod psafeel rotten/under the weather/like death warmed up, be sick as a dog

cheap: feel cheap about sthcítit se trapně kvůli čemu

crummy: feel crummycítit se mizerně

embarrassed: feel/be embarrassedcítit se trapně, být v rozpacích, stydět se v trapné situaci

faint: feel faintcítit se slabě, být na omdlení

grievance: have a grievance against sb/sthcítit se ukřivděný, přen. stěžovat si na koho/co

guilty: feel guilty about sthcítit se provinile kvůli čemu

reborn: feel reborncítit se jako znovuzrozený

unsafe: feel unsafenecítit se bezpečně, cítit se ohrožený

unwell: be unwellnecítit se dobře

awful: feel awfulcítit se strašně

awkward: feel awkwardcítit se nesvůj, nemít dobrý pocit