Hlavní obsah

cítění

Vyskytuje se v

bezpečí: cítit se v bezpečífeel safe

cítit: být cítit čímsmell of sth, páchnout smell (bad)

cítit se: cítit se dobřefeel fine, v daném prostředí ap. feel comfortable

potřeba: cítit naléhavou potřebu udělat cofeel an urgent need to do sth

cítit se: Jak se cítíš?How do you feel?, How are you feeling?

cítit se: Necítím se dobře.I don't feel well.

cítit se: Dnes se na to necítím.I don't feel up to it today.

kouř: Je tu cítit kouř.This place smells of smoke.

osaměle: cítit se osamělefeel lonely

strašně: cítit se strašněfeel terrible/awful/ghastly

trapně: cítit se trapněfeel embarrassed

cítit: Nemůže mě ani cítit.He hates my guts., He can't stand me.

pes: hovor. cítit se pod psafeel rotten/under the weather/like death warmed up, be sick as a dog

cheap: feel cheap about sthcítit se trapně kvůli čemu

crummy: feel crummycítit se mizerně

embarrassed: feel/be embarrassedcítit se trapně, být v rozpacích, stydět se v trapné situaci

faint: feel faintcítit se slabě, být na omdlení

feel: be feltbýt cítit dopady ap.

grievance: have a grievance against sb/sthcítit se ukřivděný, přen. stěžovat si na koho/co

guilty: feel guilty about sthcítit se provinile kvůli čemu

hatred: feel hatred for sbchovat/cítit ke komu nenávist

reborn: feel reborncítit se jako znovuzrozený

soar: kniž. sb's spirits soaredkdo se začal cítit šťastně, se zaradoval, čí srdce zaplesalo

unsafe: feel unsafenecítit se bezpečně, cítit se ohrožený

unwell: be unwellnecítit se dobře

awful: feel awfulcítit se strašně

awkward: feel awkwardcítit se nesvůj, nemít dobrý pocit

duty-bound: I felt duty-bound to help.Cítil jsem povinnost pomoci.

feel: How are you feeling today?Jak se dnes cítíte?

feel: He felt her leg against his.Cítil dotyk její nohy na své.

off-colour: I felt a bit off-colour.Necítil jsem se ve své kůži.