Hlavní obsah

cítění

Vyskytuje se v

cítit: být cítit čímsmell of sth, páchnout smell (bad)

cítit se: cítit se dobřefeel fine, v daném prostředí ap. feel comfortable

potřeba: cítit naléhavou potřebu udělat cofeel an urgent need to do sth

kouř: Je tu cítit kouř.This place smells of smoke.

osaměle: cítit se osamělefeel lonely

strašně: cítit se strašněfeel terrible/awful/ghastly

trapně: cítit se trapněfeel embarrassed

pes: hovor. cítit se pod psafeel rotten/under the weather/like death warmed up, be sick as a dog

crummy: cítit se mizerněfeel crummy

embarrassed: cítit se trapně, být v rozpacích, stydět se v trapné situacifeel/be embarrassed

faint: cítit se slabě, být na omdlení, cítit nevolnostfeel faint

feel: být cítit dopady ap.be felt

grievance: cítit se ukřivděný, přen. stěžovat si na koho/cohave a grievance against sb/sth

guilty: cítit se provinile kvůli čemufeel guilty about sth

hatred: chovat/cítit ke komu nenávistfeel hatred for sb

reborn: cítit se jako znovuzrozenýfeel reborn

smelly: smrdět, páchnout, být cítitbe smelly

soar: kdo se začal cítit šťastně, se zaradoval, čí srdce zaplesalokniž. sb's spirits soared

unsafe: necítit se bezpečně, cítit se ohroženýfeel unsafe

unwell: necítit se dobře, nebýt ve své kůžibe unwell

awful: cítit se strašněfeel awful

awkward: cítit se nesvůj, nemít dobrý pocitfeel awkward

duty-bound: Cítil jsem povinnost pomoci.I felt duty-bound to help.

off-colour: Necítil jsem se ve své kůži.I felt a bit off-colour.

plead: přiznat vinu, cítit se vinným u souduplead guilty to/of sth