Hlavní obsah

kouř

Podstatné jméno, rod mužský

  • (dým) smoke(zplodina) fume(dusivý) smotherJe tu cítit kouř.This place smells of smoke.

Vyskytuje se v

hlásič: smoke detectorhlásič kouře

odvát: The wind blew the smoke away.Vítr odvál kouř.

zaplnit: Smoke filled the room.Kouř zaplnil místnost.

zčernat: The sky turned black with smoke.Obloha zčernala kouřem.

zvednout se: Clouds of smoke rose from the wreckage.Z vraku se zvedla oblaka kouře.

cigarette: cigarette smokecigaretový kouř

blow: The wind blew the smoke away.Vítr kouř odvál.

fire: Where there's smoke, there's fire.Není kouře bez ohně.

kouř: This place smells of smoke.Je tu cítit kouř.