Hlavní obsah

fire [faɪə]

Podstatné jméno

 1. oheň elementhist. Greek fireřecký oheň hořlavina k zapalování nepřátelských lodíSt Elmo's fireEliášův oheňSt Anthony's fireerysipel nemocfire blankethasicí deka/rouškafire starterpodpalovač hořlavina, nástrojlight/make a firezapálit/rozdělat oheň
 2. požárFire!Hoří!
 3. BrEtopení elektrické ap., kamna plynová ap.
 4. nadšení, zápal
 5. strike fire from sthvykřesat z čeho jiskry
 6. střelba, palba, stříleníFire!Pal(te)!exchange of firepřestřelkavoj. friendly firepalba z vlastních řad nechtěná
 7. ostrá kritika, kritický útok slovní

Sloveso

 1. vypalovat, vypálit keramiku ap.
 2. zažehnout, zapalovat směs ve válci, naskočit motor
 3. be fired with sth jezdit na co, být poháněn čím motor
 4. sb with sth/sb's sth vzbudit, podnítit, zažehnout co v kom, čí co
 5. sth zapálit, podpálit co
 6. chytnout začít hořet, vzplanout, vznítit se
 7. roznítit, rozvášnit
 8. fermentovat čaj, tabák ap.
 9. sth (vy)střelit, (vy)pálit, střílet co z čeho střelu z pušky ap.Stop firing!Přestaňte střílet!fire a gunvystřelit ze zbraně
 10. sth at sb chrlit co na koho otázky ap., zasypávat koho čím
 11. odpálit, vypálit, mrštit míček ap.
 12. sb hovor. vyhodit, vyrazit koho, dát padáka komu z práceYou're fired!Máš padáka!

Fráze

 1. catch fire chytnout začít hořet, vzplanout, vznítit se
 2. catch fire dostat spád, nabrat obrátky, stát se zajímavým situace ap.
 3. fight fire with fire používat protivníkovy zbraně, vyhánět čerta ďáblem
 4. fire in one's belly zápal, nadšení, elán
 5. on fire v plamenech, hořící
 6. on fire nadšený, u vytržení, zapálený člověk
 7. be playing with fire zahrávat si s ohněm, dráždit hada bosou nohou
 8. set sth on fire, set fire to sth zapálit, podpálit co
 9. draw fire from sb vyprovokovat střelbu ze strany koho
 10. draw fire from sb, for sth vyvolat (ostrou) reakci koho, stát se terčem kritiky za co
 11. hang fire vyčkat, posečkat s rozhodnutím ap.
 12. hold one's fire nestřílet, zastavit palbu
 13. line of fire (očekávaný) směr střelby, linie palbymove into sb's line of firevlézt komu do rány před hlaveň
 14. open fire on sb začít střílet, zahájit palbu na koho
 15. return sb's fire opětovat čí střelbu
 16. come under fire dostat se pod palbube under firebýt ostřelován, být pod palbou
 17. come/be under fire from sb stát se/být terčem čí kritiky

Slovní spojení

backfire baptism of fire camp fire ceasefire crossfire fire alarm fire brigade fire department fire drill fire engine fire escape fire extinguisher fire fighter fire sale fire service fire station fire truck fire-eater fire-retardant firearm fireball firebomb firebrand firebreak firecracker firefight firefighting firefly fireguard firelight fireman fireplace firepower fireproof fireside firestorm firewood firework gas fire gunfire quickfire rapid-fire shellfire sure-fire wildfire

Vyskytuje se v

barrage: barrage (fire)přehradná palba ostřelování děly ap.

engine: fire enginehasičské auto, hasičský vůz

fire away: Fire away!Tak spusť!, Povídej! ptej se ap.

firing line: in the firing linepod palbou kritiky

house: get on like a house on firerychle se sblížit, jít si do noty s někým cizím

marshal: (fire) marshalvelitel hasičského sboru

quickfire: quick-firerychlopalný zbraň

start: start a firezaložit požár, podpálit oheň

artillery: artillery firedělostřelecká palba, kanonáda

brigade: fire brigadehasičský sbor, hasiči

contain: contain the firelokalizovat požár

containment: fire containmentlokalizace požáru

covering: voj. covering firekrycí palba

drill: fire drillpožární cvičení, cvičný požární poplach

exchange: exchange of (gun)firepřestřelka, vzájemné ostřelování

fired: oil-firedna naftu

firefighting: fire-fighting equipmenthasičské vybavení, protipožární zásahové prostředky

fire sale: at fire-sale pricesza výprodejové ceny nabízený ap.

hose: fire hosepožární hadice

machine gun: machine-gun firekulometná palba

make: make a firerozdělat oheň

mortar: mortar fireminometná palba

officer: fire safety officerpožární technik odpovídající za požární bezpečnost

open: open firezahájit palbu, začít střílet

ordeal: ordeal by firezkouška ohněm

practice: fire practicenácvik požárního poplachu

quick: quick-firingrychlopalný

range: be within (firing) rangebýt na dostřel

regulation: fire/safety regulationspožární/bezpečnostní směrnice

resistant: fire-resistantohnivzdorný, nehořlavý

return: return fireopětovat palbu

rifle: rifle firestřelba z pušek

salamander: fire salamandermlok skvrnitý

screen: fire screenkrbová mříž, zástěna před krbem

set: set sth on fire, set fire to sthzapálit, podpálit co

shipboard: shipboard firepožár na palubě

sniper: sniper fireostřelování (ze zálohy)

squad: firing squadpopravčí četa

sub-machine gun: sub-machine gun firepalba ze samopalů

suppression: fire suppressionhašení požáru

make-believe: He was firing a make-believe gun.Dělal, jako že střílí z pistole.

round: He fired six rounds.Vystřelil šestkrát.

pan: out of the frying pan into the firez deště pod okap, z bláta do louže

cvičení: vojenské/požární cvičenímilitary/fire exercise

cvičný: cvičný požární poplachfire drill

četa: požární četafire squad, BrE fire brigade

dostat: dostat výpověďbe given one's notice, be dismissed, hovor. get sacked, be fired

dostřel: být na dostřel kohobe within firing range of sb

hasicí: hasicí přístrojfire extinguisher

hasič: hasičisbor fire brigade, obecně firemen

hasičský: hasičský vůzBrE fire engine, AmE fire truck

nouzový: nouzový východemergency exit, požární fire door

oheň: rozdělat oheňmake a fire

otevřený: otevřený oheňnaked flame, krb ap. open fire

padák: hovor. dostat padáka vyhazovget/be sacked/fired, get the axe/sack/bird

palba: zahájit/spustit palbu na kohoopen fire/up on sb

plamen: být v plamenechbe on fire

podpůrný: voj. podpůrná palbasupporting fire

poplach: požární poplachfire alarm/warning

popravčí: popravčí četafiring squad

požární: požární poplach/cvičenífire alarm/drill

požární: požární sborfire brigade

požární: požární schodiště únikovéfire escape

požární: požární bezpečnostfire safety

požárník: požárnícifiremen, firefighters, sbor fire brigade

přístroj: hasicí přístroj(fire) extinguisher

rozdělat: rozdělat oheňmake/build a fire, zažehnout light/kindle a fire

schodiště: požární schodiště nouzovéfire escape, escape stair, emergency staircase

skvrnitý: zool. mlok skvrnitýEuropean fire salamander

stanice: hasičská stanicefire station

únikový: (požární) úniková cestaescape route, hl. schodiště fire escape

vyhazov: dostat vyhazovbe/get fired/sacked, get the axe

vyhazov: dát vyhazov komufire, sack sb, give sb the sack

vyhodit: vyhodit koho (z práce)hovor. fire, sack sb, form. dismiss sb

vykřesat: vykřesat oheň/jiskry z čehostrike fire/sparks from sth

výpověď: dostat výpověď z prácebe dismissed/hovor. fired, hl. BrE be given one's notice

výpověď: dát komu výpověďgive sb his/her notice, hovor. fire sb

zahájit: zahájit palbuopen fire

založit: založit požárstart a fire

zastavit: zastavit palbucease fire

hořet: Hoří!Fire!

hořet: Hoří nám dům!Our house is on fire!

nabrat: přen. nabrat obrátky situace ap.catch fire, hot up

ohlásit: ohlásit požárreport a fire

okolo: Seděli okolo ohně.They were sitting around the fire.

pálit: Pal(te)!Fire!

požár: založit požárstart a fire

spustit: spustit palbu na kohoopen fire on sb

střelit: Dvakrát střelil.He fired two shots.

střílet: Nestřílejte!Don't shoot!, voj. Hold your fire!