Hlavní obsah

fire [faɪə]

Podstatné jméno

 1. oheň elementhist. Greek fireřecký oheň hořlavina k zapalování nepřátelských lodíSt Elmo's fireEliášův oheňSt Anthony's fireerysipel nemocfire blankethasicí deka/rouškafire starterpodpalovač hořlavina, nástrojlight/make a firezapálit/rozdělat oheň
 2. požárFire!Hoří!
 3. BrEtopení elektrické ap., kamna plynová ap.
 4. nadšení, zápal
 5. strike fire from sthvykřesat z čeho jiskry
 6. střelba, palba, stříleníexchange of firepřestřelkavoj. friendly firepalba z vlastních řad nechtěná
 7. ostrá kritika, kritický útok slovní

Sloveso

 1. vypalovat, vypálit keramiku ap.
 2. zažehnout, zapalovat směs ve válci, naskočit motor
 3. be fired with sth jezdit na co, být poháněn čím motor
 4. sb with sth/sb's sth vzbudit, podnítit, zažehnout co v kom, čí co
 5. sth zapálit, podpálit co
 6. chytnout začít hořet, vzplanout, vznítit se
 7. roznítit, rozvášnit
 8. fermentovat čaj, tabák ap.
 9. sth (vy)střelit, (vy)pálit, střílet co z čeho střelu z pušky ap.Stop firing!Přestaňte střílet!fire a gunvystřelit ze zbraně
 10. sth at sb chrlit co na koho otázky ap., zasypávat koho čím
 11. odpálit, vypálit, mrštit míček ap.
 12. sb hovor. vyhodit, vyrazit koho, dát padáka komu z práceYou're fired!Máš padáka!

Citoslovce

 • Fire! Pal!

Fráze

 1. catch fire chytnout začít hořet, vzplanout, vznítit se
 2. catch fire dostat spád, nabrat obrátky, stát se zajímavým situace ap.
 3. fight fire with fire používat protivníkovy zbraně, vyhánět čerta ďáblem
 4. fire in one's belly zápal, nadšení, elán
 5. on fire v plamenech, hořící
 6. on fire nadšený, zapálený, u vytržení člověk
 7. be playing with fire zahrávat si s ohněm, dráždit hada bosou nohou
 8. set sth on fire zapálit, podpálit co
 9. draw fire from sb vyprovokovat střelbu ze strany koho
 10. draw fire for sth stát se terčem kritiky za co
 11. hang fire vyčkat, posečkat s rozhodnutím ap.
 12. hold one's fire nestřílet, zastavit palbu
 13. line of fire (očekávaný) směr střelby, linie palbymove into sb's line of firevlézt komu do rány před hlaveň
 14. open fire on sb začít střílet, zahájit palbu na koho
 15. return sb's fire opětovat čí střelbu
 16. come under fire dostat se pod palbube under firebýt ostřelován, být pod palbou
 17. come/be under fire from sb stát se/být terčem čí kritiky

Slovní spojení

backfire baptism of fire camp fire ceasefire crossfire fire alarm fire brigade fire department fire drill fire engine fire escape fire extinguisher fire fighter fire sale fire service fire station fire truck fire-eater fire-retardant firearm fireball firebomb firebrand firebreak firecracker firefight firefighting firefly fireguard firelight fireman fireplace firepower fireproof fireside firestorm firewood firework gas fire gunfire quickfire rapid-fire shellfire sure-fire wildfire

Vyskytuje se v

barrage: přehradná palba ostřelování děly ap.barrage (fire)

engine: hasičské auto, hasičský vůzfire engine

fire: jezdit na co, být poháněn čím motorbe fired with sth

fire away: Tak spusť!, Povídej! ptej se ap.Fire away!

firing line: pod palbou kritikyin the firing line

house: rychle se sblížit, jít si do noty s někým cizímget on like a house on fire

quickfire: rychlopalný zbraňquick-fire

start: založit požár, podpálit oheňstart a fire

artillery: dělostřelecká palba, kanonádaartillery fire

brigade: hasičský sbor, hasičifire brigade

contain: lokalizovat požárcontain the fire

containment: lokalizace požárufire containment

covering: krycí palbavoj. covering fire

drill: požární cvičení, cvičný požární poplachfire drill

exchange: přestřelka, vzájemné ostřelováníexchange of fire

fired: na naftuoil-fired

firefighting: hasičské vybavení, protipožární zásahové prostředkyfire-fighting equipment

fire sale: za výprodejové ceny nabízený ap.at fire-sale prices

hose: požární hadicefire hose

machine gun: kulometná palbamachine-gun fire

make: rozdělat oheňmake a fire

mortar: minometná palbamortar fire

officer: požární technik odpovídající za požární bezpečnostfire safety officer

open: zahájit palbu, začít stříletopen fire

ordeal: zkouška ohněmordeal by fire

practice: nácvik požárního poplachufire practice

quick: rychlopalnýquick-firing

regulation: požární/bezpečnostní směrnicefire/safety regulations

resistant: ohnivzdorný, nehořlavýfire-resistant

return: opětovat palbureturn fire

rifle: střelba z pušekrifle fire

salamander: mlok skvrnitýfire salamander

screen: krbová mříž, zástěna před krbemfire screen

set: zapálit coset sth on fire

shipboard: požár na paluběshipboard fire

sniper: ostřelování (ze zálohy)sniper fire

squad: popravčí četafiring squad

sub-machine gun: palba ze samopalůsub-machine gun fire

round: Vystřelil šestkrát.He fired six rounds.

pan: z deště pod okap, z bláta do loužeout of the frying pan into the fire

cvičení: vojenské/požární cvičenímilitary/fire exercise

cvičný: cvičný požární poplachfire drill

četa: požární četafire squad, BrE fire brigade

dostat: dostat výpověďbe given one's notice, be dismissed, hovor. get sacked, be fired

dostřel: být na dostřel kohobe within firing range of sb

hasicí: hasicí přístrojfire extinguisher

hasič: hasičisbor fire brigade, obecně firemen

hasičský: hasičský vůzBrE fire engine, AmE fire truck

nouzový: nouzový východemergency exit, požární fire door

oheň: rozdělat oheňmake a fire

otevřený: otevřený oheňnaked flame, krb ap. open fire

padák: hovor. dostat padáka vyhazovget/be sacked/fired, get the axe/sack/bird

palba: zahájit/spustit palbu na kohoopen fire/up on sb

plamen: být v plamenechbe on fire

podpůrný: voj. podpůrná palbasupporting fire

poplach: požární poplachfire alarm/warning

popravčí: popravčí četafiring squad

požární: požární poplach/cvičenífire alarm/drill

požárník: požárnícifiremen, firefighters, sbor fire brigade

přístroj: hasicí přístroj(fire) extinguisher

rozdělat: rozdělat oheňmake/build a fire, zažehnout light/kindle a fire

schodiště: požární schodiště nouzovéfire escape, escape stair, emergency staircase

skvrnitý: zool. mlok skvrnitýEuropean fire salamander

stanice: hasičská stanicefire station

únikový: (požární) úniková cestaescape route, hl. schodiště fire escape

vyhazov: dostat vyhazovbe/get fired/sacked, get the axe, be given the sack

vyhodit: vyhodit koho (z práce)hovor. fire, sack sb, form. dismiss sb

vykřesat: vykřesat oheň/jiskry z čehostrike fire from sth

výpověď: dostat výpověď z prácebe dismissed/hovor. fired, hl. BrE be given one's notice

zahájit: zahájit palbuopen fire

založit: založit požárstart a fire

zaměstnání: propustit koho ze zaměstnánídismiss sb from employment, nuceně make sb redundant, hovor. fire sb

zastavit: zastavit palbucease fire

hořet: Hoří!Fire!

nabrat: přen. nabrat obrátky situace ap.catch fire, hot up

ohlásit: ohlásit požárreport a fire

okolo: Seděli okolo ohně.They were sitting around the fire.

pálit: Pal(te)!Fire!

požár: založit požárstart a fire

spustit: spustit palbu na kohoopen fire on sb

střelit: Dvakrát střelil.He fired two shots.

střílet: Nestřílejte!Don't shoot!, voj. Hold your fire!

vystřelit: vystřelit ze zbraněfire a gun

zapálit: Zapálili mu dům.They set his house on fire.

zavinit: zavinit požárcause a fire

bláto: z bláta do loužeout of the frying pan into the fire

déšť: z deště pod okapout of the frying pan into the fire

dlažba: vyhodit na dlažbu kohosack, fire sb

kouř: Není kouře bez ohně.There is no smoke without fire., Where there's smoke, there's fire.

křest: křest ohněmbaptism of fire

louže: z bláta do loužeout of the frying pan into the fire

okap: (dostat se) z deště pod okap(jump) out of the frying pan into the fire

přilít: přilít oleje do ohněadd fuel to the fire, pour oil on the flames

zahrávat si: zahrávat si s ohněmbe playing with fire, sail close to the wind