Hlavní obsah

firearm [ˈfaɪərˌɑːm]

Podstatné jméno

  • form.střelná zbraňillegal possession of a firearmneoprávněné držení střelné zbraněfirearms certificate/licencezbrojní pas

Vyskytuje se v

držení: illegal possession of a firearmnedovolené držení střelné zbraně

pas: (gun) licence, BrE firearms certificatezbrojní pas

střelný: ranged weapon, palná firearm, hovor. gunstřelná zbraň

zbraň: gun, hl. ruční firearm, small-armpalná zbraň

zbrojní: gun/firearm(s) licence/AmE license, BrE též firearms certificatezbrojní pas/průkaz

firearm: illegal possession of a firearmneoprávněné držení střelné zbraně