Hlavní obsah

arm [ɑːm]

Podstatné jméno

  1. paže, ruka celátake sb in one's armsvzít koho do náručehave sth under one's armmít co pod pažíoffer sb one's armnabídnout komu ráměput one's arms round sbobejmout kohowithin arms reachna dosah ruky
  2. rukáv oděvu
  3. opěrka (pro ruce), područka na křesle ap.
  4. tech.rameno stroje ap.
  5. rameno řeky ap., výběžek země, větev stromu

Podstatné jméno

  1. arms form.zbraně zejm. střelné a výbušniny, výzbrojarms exportsvývoz zbranístand of armskompletní výzbroj pro jednoho vojákain armsozbrojený, ve zbrani, připravený k bojiTo arms!Do zbraně!Present arms!K poctě zbraň!call to armsvolání do zbraně
  2. (coat of) arms erb, znak, rodové znamení

Vyskytuje se v

arm: walk arm in armjít zavěšení do sebe za paže

tooth: be armed to the teethbýt po zuby ozbrojen

-armed: long-armeddlouhoruký

armed: heavily armedtěžce ozbrojený

cross: cross one's armszkřížit ruce

embargo: arms embargozbrojní embargo

escort: armed/police escortozbrojený/policejní doprovod

fling: fling one's arms round sb's neckvrhnout se komu kolem krku

fold: fold one's arms (over one's chest)založit si ruce na prsou

freedom: freedom to bear armsprávo nosit zbraň, volné nošení zbraně

insurrection: armed insurrectionozbrojené povstání

order: voj. order armsk noze zbraň

press-up: one-arm(ed) press-upskliky na jedné ruce

race: polit. arms racezávody ve zbrojení

reduction: strategic arms reduction treatydohoda o omezování strategických zbraní

robbery: armed robberyozbrojené přepadení

robotic: robotic armmechanická ruka

shoulder: voj. Shoulder arms!Na rámě zbraň!

smuggler: drug/arms smugglerspašeráci drog/zbraní

smuggling: arms smugglingpašování zbraní

take: take sb in one's armsobejmout koho

thrash: thrash one's arms/legs aboutmlátit kolem sebe/kopat rukama/nohama

trade: arms tradeobchod se zbraněmi

twist: twist sb's armzkroutit komu ruku

upper: upper armnadloktí

wrestling: arm wrestlingpáka, přetlačování rukou

bear: right to bear armsprávo nosit zbraň

broken: broken armzlomená ruka

pins and needles: I have pins and needles in my arm.Brní mě ruka.

rest: He rested his arms on the table.Opřel si ruce o stůl.

long: as long as your armdlouhatánský seznam ap.

bok: (with arms) akimbos rukama v bok

křížem: cross one's legs/armsdát si nohy/ruce křížem

obchodník: arms/drug dealersobchodníci se zbraněmi/s drogami

ozbrojený: armed forces/servicesozbrojené síly/složky

ozbrojit: arm osf with sthozbrojit se čím

podpaží: carry sth under one's armnést v podpaží co

povolat: call sb to armspovolat koho do zbraně

přepadení: armed assault/loupež robbery, hromadný nájezd armed raidozbrojené přepadení

ruční: small arms, jednoruční handgunsruční zbraně

ruka: within arm's reachna dosah ruky

sklad: arms depot, magazine, armoury, arsenalvoj. zbrojní sklad

složit: fold one's armssložit ruce na prsou

šermovat: wave/flail one's arms, gesticulate (wildly)šermovat rukama

založit: fold one's armszaložit ruce

závod: arms racepřen. závody ve zbrojení

zbraň: gun, hl. ruční firearm, small-armpalná zbraň

zbrojení: arms racezávody ve zbrojení

zbrojní: arms industryzbrojní průmysl

chovat: hold/cradle sb in one's armschovat koho v náručí

kroutit: twist sb's armkroutit komu ruku

náruč: take sb in one's armsvzít koho do náruče

paže: carry sth under one's armnést co pod paží

pohnout: Can you move your arm?Můžeš pohnout rukou?

sádra: have a leg/arm in BrE plaster/a castmít nohu/ruku v sádře

sevřít: embrace, hug sb, take sb in one's arms, silně squeeze sbsevřít koho v náručí

skočit: She threw her arms around his neck.Skočila mu kolem krku.

upadnout: She fell and broke her arm.Upadla a zlomila si ruku.

útok: armed/suicide/terrorist/bomb attackozbrojený/sebevražedný/teroristický/bombový útok

vrhnout se: fling one's arms round sb's neckvrhnout se komu kolem krku

za: He grabbed him by the arm.Chytl ho za ruku.

závěs: arm in a slingmed. ruka v závěsu zlomená ap.

zlomit: He broke/fractured his arm.Zlomil si ruku.

znak: coat of arms, bearingsšlechtický znak

tělo: keep sb at arm's lengthdržet si koho od těla

akimbo: (with) arms akimbos rukama v bok