Hlavní obsah

arm [ɑːm]

Podstatné jméno

  1. paže, ruka celátake sb in one's armsvzít koho do náručehave sth under one's armmít co pod pažíoffer sb one's armnabídnout komu ráměput one's arms round sbobejmout kohoin each other's armsve vzájemném objetíwithin arms reachna dosah ruky
  2. rukáv oděvu
  3. opěrka (pro ruce), područka na křesle ap.
  4. tech.rameno stroje ap.
  5. rameno řeky ap., výběžek země, větev stromu

Podstatné jméno

  1. arms form.zbraně zejm. střelné a výbušniny, výzbrojarms exportsvývoz zbranístand of armskompletní výzbroj pro jednoho vojákain armsozbrojený, ve zbraniTo arms!Do zbraně!Present arms!K poctě zbraň!call to armsvolání do zbraně
  2. (coat of) arms erb, znak, rodové znamení

Vyskytuje se v

arm: walk arm in armjít zavěšení do sebe za paže

tooth: be armed to the teethbýt po zuby ozbrojen

-armed: long-armeddlouhoruký

armed: heavily armedtěžce ozbrojený

cross: cross one's armszkřížit ruce

embargo: arms embargozbrojní embargo

escort: armed/police escortozbrojený/policejní doprovod

fling: fling one's arms round sb's neckvrhnout se komu kolem krku

fold: fold one's arms (over one's chest)založit si ruce na prsou

freedom: freedom to bear armsprávo nosit zbraň

insurrection: armed insurrectionozbrojené povstání

order: voj. order armsk noze zbraň

press-up: one-arm(ed) press-upskliky na jedné ruce

race: polit. arms racezávody ve zbrojení

reduction: strategic arms reduction treatydohoda o omezování strategických zbraní

rest: arm restpodručka

robbery: armed robberyozbrojené přepadení

robotic: robotic armmechanická ruka

shoulder: voj. Shoulder arms!Na rámě zbraň!

smuggler: drug/arms smugglerspašeráci drog/zbraní

smuggling: arms smugglingpašování zbraní

take: take sb in one's armsobejmout koho

thrash: thrash one's arms/legs aboutmlátit kolem sebe/kopat rukama/nohama

trade: arms tradeobchod se zbraněmi

twist: twist sb's armzkroutit komu ruku

upper: upper armnadloktí

wrestling: arm wrestlingpáka, přetlačování rukou

bear: right to bear armsprávo nosit zbraň

broken: broken armzlomená ruka

pins and needles: I have pins and needles in my arm.Brní mě ruka.

long: as long as your armdlouhatánský seznam ap.

bok: (with arms) akimbos rukama v bok

křížem: cross one's legs/armsdát si nohy/ruce křížem

obchodník: arms/drug dealersobchodníci se zbraněmi/s drogami

ozbrojený: armed forces/servicesozbrojené síly/složky

ozbrojit: arm osf with sthozbrojit se čím

podpaží: carry sth under one's armnést v podpaží co

povolat: call sb to armspovolat koho do zbraně

přepadení: armed assault/loupež robberyozbrojené přepadení

ruční: small arms, jednoruční handgunsruční zbraně

ruka: within arm's reachna dosah ruky

sklad: arms depot, magazine, armoury, arsenalvoj. zbrojní sklad

složit: fold one's armssložit ruce na prsou

šermovat: wave/flail one's arms, gesticulate (wildly)šermovat rukama

založit: fold one's armszaložit ruce

závod: arms racepřen. závody ve zbrojení

zbraň: gun, hl. ruční firearm, small-armpalná zbraň

zbrojení: arms racezávody ve zbrojení

zbrojní: arms industryzbrojní průmysl

chovat: hold/cradle sb in one's armschovat koho v náručí

kroutit: twist sb's armkroutit komu ruku

náruč: take sb in one's armsvzít koho do náruče

paže: carry sth under one's armnést co pod paží

pohnout: Can you move your arm?Můžeš pohnout rukou?

sádra: have a leg/arm in BrE plaster/a castmít nohu/ruku v sádře

sevřít: embrace, hug sb, take sb in one's arms, silně squeeze sbsevřít koho v náručí

skočit: She threw her arms around his neck.Skočila mu kolem krku.

upadnout: She fell and broke her arm.Upadla a zlomila si ruku.

útok: armed/suicide/terrorist/bomb attackozbrojený/sebevražedný/teroristický/bombový útok

vrhnout se: fling one's arms round sb's neckvrhnout se komu kolem krku

za: He grabbed him by the arm.Chytl ho za ruku.

závěs: arm in a slingmed. ruka v závěsu zlomená ap.

zlomit: He broke/fractured his arm.Zlomil si ruku.

znak: coat of armsšlechtický znak

tělo: keep sb at arm's lengthdržet si koho od těla

akimbo: (with) arms akimbos rukama v bok

air: go off the airskončit vysílání, přestat vysílat

badly off: (not) to be badly off(ne)být na tom špatně

bang: slang. bang offfofrem, hned teď

beat: off the beat, out of beatz rytmu, mimo rytmus

better: be better offmít se lépe, být na tom lépe

bite: bite sth offukousnout co

blast: blast offutrhnout, odstřelit oddělit explozí

bra: take one's bra offsundat si podprsenku

browned off: be browned off with sthmít už plné zuby čeho

brush-off: hovor. give sb the brush-offodpálkovat, odbýt koho

bunk off: bunk off from workulejvat se z práce

capability: off-road capabilityprůchodnost terénem, terénní vlastnosti vozu

chase: chase sb offodehnat, vyhnat koho

comfortably: comfortably well-offdobře zajištěný finančně

corner: cut (off) a cornerříznout zatáčku motorista

cut-off: cut-off (date)nejzazší/konečný termín platnosti ap.

drill: drill offodvrtat

duty: take/put sb off dutypostavit koho mimo službu

fallen: fallen offupadlý, odpadlý

field: off-fieldmimo hřiště

flick: flick sth on/offzapnout/vypnout co vypínačem

flip: flip sth on/offzapnout/vypnout co

fly: fly away/offuletět/odletět

focus: take the focus off sthodvést pozornost od čeho

force: force sb off the roadvytlačit koho ze silnice řidič ap.

ground: get sth off the groundrozjet, rozběhnout, realizovat co projekt ap.

hand: take sth off sb's handszbavit koho čeho, sejmout co z koho, pomoci komu od čeho ulevit od odpovědnosti

hurry: hurry offodspěchat, odchvátat, odkvačit

keep off: keep off the grassnevstupujte na trávník, nešlapejte po trávě

kiss: AmE, slang. kiss sb offnebrat vůbec vážně, povýšeně ignorovat nad koho

knock off: Knock it off!Nech toho!, Přestaň s tím!, Vykašli se na to!

lead: let the dog off the leadpustit psa z vodítka

life support: be taken off life supportbýt odpojen od přístrojů pacient ap.

lift: lift sb off sthvyzvednout, evakuovat odkud letecky

mark: slow off the markpomalý, nechápavý

mind: take one's mind off thingspřijít na jiné myšlenky, odreagovat se, rozptýlit se

off: get off sthvystoupit, vysednout z čeho vlaku ap.

off-balance: put/throw/knock sb off balancei přen. vyvést koho z rovnováhy, rozhodit koho

off-guard: catch sb off-guardzaskočit koho

off-message: polit. be off-messagenehovořit (oficiálně) za stranu/v souladu se stranickou linií

pace: be off the pacezaostávat, ztrácet, být pozadu v závodě ap.

palm off: be palmed off withbýt odbyt planými sliby ap.

pan: pan sth offoddělit proplachováním, vypírat písek ap. při rýžování

pass off: pass osf off as sthvydávat se za koho/co

peck: peck offoklovat, ozobat, uklovnout, uklovat

pissed off: get pissed (off)nasrat se, naštvat se

press: off the pressvytištěný, vyšlý tiskem publikace ap.

prize: prize offvypáčit, odpáčit, vyloupnout víko ap.

put off: put sb off his/her foodvzít chuť k jídlu komu

rake: rake offodhrabat, přen. shrábnout podíl ap.

reflect: reflect off sthodrážet se od čeho paprsky ap.

ride: ride off/awayodjet na koni ap.

roll-on roll-off: roll-on roll-off ferry(nákladní) trajektová loď

saw: chop saw, cut-off sawrozbrušovačka, rozbrušovací pila

scamper: scamper away/offodpelášit, odhopsat

sending-off: sending-off offencepřestupek vedoucí k vyloučení hráče

shear: off (the) shearsčerstvě ostříhaná ovce

shift: shift offodsunout zbavit se, odložit

shore: off shorev pobřežních vodách, na vodě

shove: hovor. Shove off!Vypadni!, Vystřel!

skin: skin offoloupat, odřít, oškrabat slupku, kůži

skive: skive off schoolchodit za školu, ulívat se ze školy

sneak: sneak offodplížit se, vytratit se tiše, kradmo se vzdálit

speed: speed off, speed awayrychle odjet, odfrčet

stake: stake offohraničit kůly

step: step off sthsestoupit, slézt z čeho pódia ap., vystoupit z čeho z vlaku ap.

sulk: go off in a sulkzačít trucovat, nasupit se

back: Get off my back!Dej mi pokoj/svátek!, Nech mě žít!, Přestaň se po mně vozit! přestaň mě kritizovat, buzerovat ap.

balance: be thrown off balance by sthbýt vyveden z rovnováhy čím

base: be off basebýt (úplně) vedle, mýlit se

beaten: off the beaten trackodlehlý, v ústraní, z ruky o místě

blank: blank (off)uzavřít, ucpat, utěsnit otvor ap.

blast off: blast sth offustřelit, utrhnout co výbuchem ap.

brick off: brick sth offoddělit co stěnou

brush off: brush sb offodbýt koho odmítnout se bavit

bump off: bump sb offoddělat, odpravit koho

bundle off: bundle sb offposlat, vypakovat koho kam

carry off: carry sth offzvládnout co, uspět v čem, poradit si s čím

cart off: cart sb offodtáhnout, odvléct, odvézt koho kam bez zeptání, proti jeho vůli

chest: get sth off one's chestulevit si, vyzpovídat se z čeho

chew: bite off more than one can chewukousnout (si) příliš velké sousto