Hlavní obsah

bear [beə]

Slovesopt bore, pp borne/born

 1. sth swh kniž. (za)nést, vézt, dopravit co kambear sth offodnést si co jako vítězbear on sthtýkat se čeho
 2. sth form. nosit, mít u sebe zbraň ap.right to bear armsprávo nosit zbraň
 3. (u)nést, (u)držet, snést zatížení
 4. sth nést jméno ap., jevit vlastnost ap. co
 5. sth snést, snášet, trpět co utrpení ap.bear with sbmít strpení s kýmbear comparison with sthsnést srovnání s čím
 6. I can't bear these people.Tyhle lidi nesnáším.can't bear sb/sthnesnášet, nemoci vystát koho/co
 7. bear the cost of sthnést náklady čeho, (za)platit co
 8. bear the responsibility for sthnést/přijmout odpovědnost za co
 9. bear no resemblance to sthvůbec se nepodobat čemu, nebýt vůbec jako co
 10. plodit, nést, rodit ovoce ap.
 11. zast.porodit dítěbe bornnarodit se
 12. sb sth kniž. chovat co ke komu cit ap.bear sb a grudgechovat ke komu zášťbear sb malicenepřát komu nic dobrého
 13. osf kniž. chovat se, vystupovat jak

Podstatné jménopl. ~/~s

 1. zool.medvědpolar bearmedvěd lednísloth bearmedvěd pyskatýspectacled bearmedvěd brýlatýAmerican black bearbaribal, medvěd černýkoala bearmedvídek koalabot. bear's earprvosenka (lysá)
 2. ekon.baissista spekulant na pokles kurzu na burze
 3. astron. Great/Little BearVelká/Malá medvědice

Vyskytuje se v

bearing: bearing(s)ložisko, uložení

bore: bore sb to tearsnudit koho k smrti

born: be bornof/to sb narodit se komu

breed: be born and bred swhnarodit se a vyrůst kde

brunt: bear/take the bruntof sth nejvíc (to) schytat/odskákat/odnést co, nejvíce (u)trpět čím dopady ap.

fruit: bear fruitnést ovoce, mít výsledky práce

grizzly: grizzly (bear)(medvěd) grizzly

mind: bear/keep sth in mindmít na paměti co, pamatovat na co

spoon: be born with a silver spoon in one's/the mouthpocházet ze zámožné a vlivné rodiny

witness: bear witness to sthsvědčit o čem i přen., vypovídat o čem

angular: tech. angular bearingšikmé ložisko

axle: tech. axle bearingosové ložisko

baby: new born babynovorozeně

bear: bear sth offodnést si co jako vítěz

bear: polar bearmedvěd lední

-bearing: flag-bearing marchersvlajkonoši

brown bear: European brown bearmedvěd brtník

cub: lion/wolf/bear cublvíče/vlče/medvídě

flange: flange bearingpřírubové ložisko

freedom: freedom to bear armsprávo nosit zbraň, volné nošení zbraně

friction: friction area/angle/bearing/brakestřecí plocha/úhel/ložisko/brzdy

great: astron. Great BearVelká medvědice

grudge: bear a grudge against sbchovat ke komu zášť, nevražit na koho

ill will: bear sb ill willnepřát komu nic dobrého, chovat vůči/ke komu zášť

interest: ekon. interest-bearingúročený, úročitelný, nesoucí úrok

lesser: astron. the Lesser BearMalá medvědice, Malý vůz

rifle: small-bore riflemalorážka

roller: tech. roller bearingválečkové ložisko

spherical: spherical bearingkulové ložisko

striking: bear a striking resemblance to sbbýt komu neobyčejně/nápadně podobný

Taurus: born under the sign of Taurusnarozený ve znamení Býka

it: She left the child after it was born.Opustila dítě poté, co se narodilo.

resemblance: bear a resemblance to sb/sthpodobat se, být podobný komu/čemu, mít podobnost s kým/čím

držení: posture, carriage, bearingdržení těla

kuličkový: ball bearingtech. kuličkové ložisko

lední: polar bearlední medvěd

ložisko: ball/roller bearingkuličkové/válečkové ložisko

medvěd: polar bearlední medvěd

mravenečník: giant anteater, ant bear, tamanoirmravenečník velký

náklad: bear/cover the costs of sthnést/pokrýt náklady

narozený: stillborn, dead-bornmrtvě narozený

následek: bear/face the consequences of sth, BrE, hovor. vinu carry the can, odnést to get the short end of the sticknést následky

nést: hold/bear (the) responsibility for sthnést odpovědnost za co

nudit: hovor. bore the pants off someone, bore sb to tearsnudit koho k smrti

odpovědnost: bear/assume the responsibilitynést/převzít odpovědnost

patrnost: na paměti bear sth in mind, v záznamech keep sth on recordvést co v patrnosti

plyšový: teddy bearplyšový medvídek

snášet: hate sb/sth, nemoci vystát ap. can't stand/bear sthnesnášet koho/co

snést: stand/bear comparison with sb/sthsnést srovnání s čím

souviset: bear no relation to sth, have nothing to do with sthnijak nesouviset s čím

srovnání: bear comparison with sthsnést srovnání s čím

stěna: bearing/supporting wallstav. nosná stěna

strpení: bear with sb, mít trpělivost be patientmít strpení s kým

svědectví: bear witness, testify, give evidencepodat svědectví

vlastní: born XY, ne pseudonymem ap. real name XYvlastním jménem XY rozený

zášť: bear sb a grudge, have a grudge against sb, bear ill will towards sbchovat ke komu zášť

zeď: bearing/outside wallstav. nosná/obvodová zeď

zřetel: bear sth in mindmít co na zřeteli

želatinový: jelly bearsželatinoví medvídci

mít: Keep/Bear in mind that ...Mějte na paměti ...

narodit se: Where were you born?Kde jsi/jste se narodil?

nuda: He is such a bore.Je s ním strašná nuda.

rodit se: Fewer children are born.Rodí se méně dětí.

arm: bear armsnosit zbraň, být ozbrojen

ovoce: bear fruitpřen. přinést (své) ovoce

přenést: cannot come to terms with sth, cannot bear sthnemoci co přenést přes srdce

včerejší: I wasn't born yesterday., AusE I didn't come down in the last shower.Nejsem včerejší.

vlk: I could eat a horse., I'm as hungry as a bear., I'm starving!Mám hlad jako vlk.