Hlavní obsah

bearer [ˈbeərə]

Podstatné jméno

  1. doručitel, posel vzkazu ap., držitel šeku ap.bearer of good newsposel dobrých zpráv
  2. form.nosič při ceremoniích, pedel vysokoškolskýflag bearerpraporečníktorch-bearervůdčí osobnost, vzor udávající trend ap., světlonoš v průvodu ap.
  3. form.nositel titulu, práva, držitel dokumentuekon. bearer securitycenný papír na doručitele

Vyskytuje se v

bond: ekon. bearer bonddluhopis na doručitele

share: ekon. bearer shareakcie na majitele