Hlavní obsah

bearing [ˈbeərɪŋ]

Vyskytuje se v

bearing: bearing(s)ložisko, uložení

bore: bore sb to tearsnudit koho k smrti

born: be bornof/to sb narodit se komu

breed: be born and bred swhnarodit se a vyrůst kde

brunt: bear/take the bruntof sth nejvíc (to) schytat/odskákat/odnést co, nejvíce (u)trpět čím dopady ap.

fruit: bear fruitnést ovoce, mít výsledky práce

grizzly: grizzly (bear)(medvěd) grizzly

mind: bear/keep sth in mindmít na paměti co, pamatovat na co

spoon: be born with a silver spoon in one's/the mouthpocházet ze zámožné a vlivné rodiny

witness: bear witness to sthsvědčit o čem i přen., vypovídat o čem

angular: tech. angular bearingšikmé ložisko

axle: tech. axle bearingosové ložisko

baby: new born babynovorozeně

bear: bear sth offodnést si co jako vítěz

bear: polar bearmedvěd lední

-bearing: flag-bearing marchersvlajkonoši

brown bear: European brown bearmedvěd brtník

cub: lion/wolf/bear cublvíče/vlče/medvídě

flange: flange bearingpřírubové ložisko

freedom: freedom to bear armsprávo nosit zbraň, volné nošení zbraně

friction: friction area/angle/bearing/brakestřecí plocha/úhel/ložisko/brzdy

great: astron. Great BearVelká medvědice

grudge: bear a grudge against sbchovat ke komu zášť, nevražit na koho

ill will: bear sb ill willnepřát komu nic dobrého, chovat vůči/ke komu zášť

interest: ekon. interest-bearingúročený, úročitelný, nesoucí úrok

lesser: astron. the Lesser BearMalá medvědice, Malý vůz

rifle: small-bore riflemalorážka

roller: tech. roller bearingválečkové ložisko

spherical: spherical bearingkulové ložisko

striking: bear a striking resemblance to sbbýt komu neobyčejně/nápadně podobný

Taurus: born under the sign of Taurusnarozený ve znamení Býka

it: She left the child after it was born.Opustila dítě poté, co se narodilo.

resemblance: bear a resemblance to sb/sthpodobat se, být podobný komu/čemu, mít podobnost s kým/čím

držení: posture, carriage, bearingdržení těla

kuličkový: ball bearingtech. kuličkové ložisko

lední: polar bearlední medvěd

ložisko: ball/roller bearingkuličkové/válečkové ložisko

medvěd: polar bearlední medvěd

mravenečník: giant anteater, ant bear, tamanoirmravenečník velký

náklad: bear/cover the costs of sthnést/pokrýt náklady

narozený: stillborn, dead-bornmrtvě narozený

následek: bear/face the consequences of sth, BrE, hovor. vinu carry the can, odnést to get the short end of the sticknést následky

nést: hold/bear (the) responsibility for sthnést odpovědnost za co

nudit: hovor. bore the pants off someone, bore sb to tearsnudit koho k smrti

odpovědnost: bear/assume the responsibilitynést/převzít odpovědnost

arm: bear armsnosit zbraň, být ozbrojen

patrnost: na paměti bear sth in mind, v záznamech keep sth on recordvést co v patrnosti

plyšový: teddy bearplyšový medvídek

snášet: hate sb/sth, nemoci vystát ap. can't stand/bear sthnesnášet koho/co

snést: stand/bear comparison with sb/sthsnést srovnání s čím

souviset: bear no relation to sth, have nothing to do with sthnijak nesouviset s čím

srovnání: bear comparison with sthsnést srovnání s čím

stěna: bearing/supporting wallstav. nosná stěna

strpení: bear with sb, mít trpělivost be patientmít strpení s kým

svědectví: bear witness, testify, give evidencepodat svědectví

vlastní: born XY, ne pseudonymem ap. real name XYvlastním jménem XY rozený

zášť: bear sb a grudge, have a grudge against sb, bear ill will towards sbchovat ke komu zášť

zeď: bearing/outside wallstav. nosná/obvodová zeď

zřetel: bear sth in mindmít co na zřeteli

želatinový: jelly bearsželatinoví medvídci

mít: Keep/Bear in mind that ...Mějte na paměti ...

narodit se: Where were you born?Kde jsi/jste se narodil?

nuda: He is such a bore.Je s ním strašná nuda.

rodit se: Fewer children are born.Rodí se méně dětí.

znak: coat of arms, bearingsšlechtický znak

ovoce: bear fruitpřen. přinést (své) ovoce

přenést: cannot come to terms with sth, cannot bear sthnemoci co přenést přes srdce

včerejší: I wasn't born yesterday., AusE I didn't come down in the last shower.Nejsem včerejší.

vlk: I could eat a horse., I'm as hungry as a bear., I'm starving!Mám hlad jako vlk.