Hlavní obsah

náklad

Vyskytuje se v

nadměrný: nadměrný nákladoversize load

produkční: produkční nákladyproduction costs

provozní: ekon. provozní nákladyoperating/running costs

přenést: přenést náklady na koho spotřebitele ap.offload the costs onto sb

přeprava: náklady za přepravutransportation costs

režijní: režijní nákladyoverhead costs/expenses

úspora: úspora energie/nákladů/paliva/teplaenergy/costs/fuel/heat saving

životní: ekon. životní nákladycost of living

krýt: krýt náklady/výdajecover/meet the costs/expenses

pokrýt: ekon. pokrýt nákladycover costs

těžký: těžký nákladheavy load

acquisition: ekon. acquisition costspořizovací náklady

advertising: advertising cost(s)náklady na reklamu

allowable: allowable costs/expensesdaňově uznatelné náklady

allowance: cost-of-living allowancepříspěvek na úhradu (zvýšených) životních nákladů, valorizační příspěvek pro vyrovnání vlivu inflace na fixní příjem

bear: bear the cost of sthnést náklady čeho, (za)platit co

break: break bulkrozdělit hromadný náklad zboží, začít vykládat loď

bulk: break bulkzačít s vykládkou z lodi, rozdělit náklad do menších částí

capacity: capacity loadmaximální (povolený) náklad, plné zatížení nosné, nákladové kapacity

disposal: (waste) disposal costsnáklady na likvidaci odpadu

distribution: ekon. distribution cost(s)distribuční náklady

indirect: ekon. indirect expenses/costsrežie, nepřímé/režijní náklady

inflation: cost-push inflationnákladová inflace, inflace tlačená náklady

labour: ekon. labour costsmzdové náklady, náklady na pracovní sílu

maintenance: maintenance costsnáklady na údržbu

marginal: ekon. marginal costsmezní náklady

opportunity: ekon. opportunity costnáklady obětované/ušlé příležitosti, oportunitní náklady

overhead: ekon. overhead costrežie, režijní náklady

oversize: oversize cargo/loadnad(roz)měrný náklad

press: press runnáklad tiskový, počet výtisků

price: ekon. cost pricecena výrobních nákladů

production: production cost(s)výrobní náklady

purchase: ekon. purchase costspořizovací náklady

retraining: retraining costsnáklady na rekvalifikaci

run: print runnáklad počet současně vytištěných knih

tax-deductible: tax-deductible expensesdaňově uznatelné náklady

total: total costscelkové náklady

unit: ekon. unit costjednotkové náklady

variable: ekon. variable costsvariabilní náklady

warehousing: warehousing costsskladovací náklady