Hlavní obsah

náklad

Vyskytuje se v

nadměrný: nadměrný nákladoversize load

produkční: produkční nákladyproduction costs

provozní: ekon. provozní nákladyoperating/running costs

přenést: přenést náklady na koho spotřebitele ap.offload the costs onto sb

přeprava: náklady za přepravutransportation costs

režijní: režijní nákladyoverhead costs/expenses

úspora: úspora energie/nákladů/paliva/teplaenergy/costs/fuel/heat saving

životní: ekon. životní nákladycost of living

krýt: krýt náklady/výdajecover/meet the costs/expenses

pokrýt: ekon. pokrýt nákladycover costs

těžký: těžký nákladheavy load

acquisition: pořizovací nákladyekon. acquisition costs

advertising: náklady na reklamuadvertising cost(s)

allowable: daňově uznatelné nákladyallowable costs/expenses

allowance: příspěvek na úhradu (zvýšených) životních nákladů, valorizační příspěvek pro vyrovnání vlivu inflace na fixní příjemcost-of-living allowance

bear: nést náklady čeho, (za)platit cobear the cost of sth

break: rozdělit hromadný náklad zboží, začít vykládat loďbreak bulk

bulk: začít s vykládkou z lodi, rozdělit náklad do menších částíbreak bulk

capacity: maximální (povolený) náklad, plné zatížení nosné, nákladové kapacitycapacity load

disposal: náklady na likvidaci odpadu(waste) disposal costs

distribution: distribuční nákladyekon. distribution cost(s)

indirect: režie, nepřímé/režijní nákladyekon. indirect expenses/costs

inflation: nákladová inflace, inflace tlačená nákladycost-push inflation

labour: mzdové náklady, náklady na pracovní síluekon. labour costs

maintenance: náklady na údržbumaintenance costs

marginal: mezní nákladyekon. marginal costs

opportunity: náklady obětované/ušlé příležitosti, oportunitní nákladyekon. opportunity cost

overhead: režie, režijní nákladyekon. overhead cost

oversize: nad(roz)měrný nákladoversize cargo/load

press: náklad tiskový, počet výtiskůpress run

price: cena výrobních nákladůekon. cost price

production: výrobní nákladyproduction cost(s)

purchase: pořizovací nákladyekon. purchase costs

retraining: náklady na rekvalifikaciretraining costs

run: náklad počet současně vytištěných knihprint run

tax-deductible: daňově uznatelné nákladytax-deductible expenses

total: celkové nákladytotal costs

unit: jednotkové nákladyekon. unit cost

variable: variabilní nákladyekon. variable costs

warehousing: skladovací nákladywarehousing costs

náklad: životní nákladycost of living