Hlavní obsah

number [ˈnʌmbə]

Podstatné jméno

  1. číslo, čísliceTake number 15 tram.Jeďte tramvají číslo patnáct.number boardčíselná tabuleroom numberčíslo pokojelicence plate numberčíslo poznávací značky
  2. of sth počet, množství čehosth without numbernesčetný co, nespočet čeho
  3. of sb/sth několik, nejeden, celkem dost koho/čeho lidí ap.any number of sb/sthspousta, mnoho, nesčetně koho/čehoa number of timesnejednou, poměrně hodněkrát

Vyskytuje se v

E number: E numberséčka, potravinářské látky řady E

large: a large amount/number of sthvelké množství, hodně čeho

number one: look out for number onemyslet hlavně na sebe, starat se především o sebe

ordinal: ordinal (number)číslovka řadová

bank: ekon. bank account numberčíslo bankovního účtu

cardinal: mat. cardinal numberzákladní číslovka

complex: mat. complex numberkomplexní číslo

count: on a number of countsv mnoha ohledech, z mnoha důvodů

daytime: daytime phone numberčíslo, na něž lze volat přes den

digit: three digit numbertrojciferné/trojmístné číslo

even: even-numberedsudý pozice, věc ap.

iodine: chem. iodine numberjodové číslo

large: law of large numberszákon velkých čísel

Mach: Mach numberMachovo číslo

number one: go/do a number onejít na malou (stranu)

octane: octane numberoktanové číslo

odd: odd-numberedlichý pozice, věc ap.

order: order numberpořadové číslo

personalized: personalized AmE license/BrE number platepoznávací značka s vlastním jménem/dle vlastního požadavku na autě ap.

phone: phone numbertelefonní číslo

punch: punch (a number) into sthnaťukat číslo do čeho přístroje

quantum: quantum numberkvantové číslo

serial: serial numbersériové číslo výrobní, pořadové číslo, AmE též identifikační číslo vojáka USA

street: street numberčíslo domu v ulici

superior: numerically superior, superior in numbersv početní přesile/převaze

superior: superior numberspřesila početní

superiority: numerical superiority, superiority in numberspřesila, početní převaha

telephone: daytime telephone numberdenní číslo na něž se lze dovolat jen přes den

tone: (number) unobtainable toneodkazovací tón

withhold: withheld numberskryté číslo volajícího

double: My number is double three, double two.Mé číslo je tři tři, dva dva.

figure: three-figure numbertrojmístné číslo

make up: make up the numbersdoplnit počty/stav do požadované výše

make up: (just) to make up the numbersjen do počtu účastník ap.

numbers game: play the numbers gamemást pomocí čísel vyjadřovat jen číselné údaje a pomlčet o jiných významných skutečnostech