Hlavní obsah

safety [ˈseɪftɪ]

Vyskytuje se v

feature: safety featuresbezpečnostní prvky automobilu ap.

fuse: safety fusezápalná šňůra, zápalnice

instruction: instruction in safetypoučení o bezpečnosti

margin: safety marginbezpečnostní rezerva čas ap.

occupational: occupational safetybezpečnost práce

officer: fire safety officerpožární technik odpovídající za požární bezpečnost

pin: safety pinzavírací špendlík

razor: (safety) razorholicí strojek čepelkový, holítko

regulation: fire/safety regulationspožární/bezpečnostní směrnice

safety belt: fasten the safety beltzapnout bezpečnostní pás

safety catch: with the safety catch onzajištěný zbraň

get: I got safety belts fitted.Nechal jsem si upevnit bezpečnostní pásy.

bezpečnostní: safety belt, seat beltbezpečnostní pás

holicí: (safety) razorholicí strojek čepelkový

norma: technical/safety/quality standardstechnické/bezpečnostní/jakostní normy

ostrůvek: traffic/safety island, refuge, AmE též safety zonedopr. nástupní/dopravní ostrůvek

pás: safety belt(s)bezpečnostní pás(y) v autě

pojistný: safety valve, zpětný check valvepojistný ventil

požární: fire safetypožární bezpečnost

přilba: na motorku ap. crash helmet, na stavbě ap. safety helmet, hard hatochranná přilba

spínací: safety pinspínací špendlík

špendlík: safety pinspínací/zavírací špendlík

technik: safety officer, stav. (construction) safety supervisorbezpečnostní technik

vázání: ski/safety bindingsport. lyžařské/bezpečnostní vázání

ventil: control/safety valveregulační/pojistný ventil

zavírací: safety-pinzavírací špendlík

železný: mezi státy the Iron Curtain, protipožární safety/fireproof curtainželezná opona

safety: safety data sheetbezpečnostní list