Hlavní obsah

security [sɪˈkjʊərɪtɪ]

Podstatné jméno-ie-

  1. bezpečnost, zabezpečení, ostraha vězení ap.public securityveřejná bezpečnostsecurity checkbezpečnostní kontrola při vstupu ap.security forcesbezpečnostní složky státu, bezpečnostní jednotky v oblasti občanské války ap.security vanobrněný vůz pro přepravu peněz ap.top security prisonvěznice s maximální ostrahou
  2. záruka, zajištění, zástava pohledávky věřiteli ap.stand security for sb/sthzaručit se za koho/co, ručit za co půjčku ap.ekon. security depositkauce při nájmu bytu ap., záruční vklad makléři ap.
  3. securities cenné papíry akcie, obligace ap.hl. v množném číslegovernment securitiesvládní cenné papírymarketable securitiesobchodovatelné cenné papíryheritable securitydědičný cenný papír

Vyskytuje se v

bearer: ekon. bearer securitycenný papír na doručitele

clearance: security clearancebezpečnostní prověrka

department: BrE Department of Health and Social SecurityMinisterstvo zdravotnictví a sociálního zabezpečení

false: give sb a false sense of securityukolébat koho, dát komu falešný pocit bezpečí

gilt-edged: ekon. gilt-edged securitiesprvotřídní cenné papíry vydané či zaručené vládou

guard: security guardbezpečnostní stráž, ochranka

homeland: homeland securityvnitřní bezpečnost (státu) hl. proti terorismu

livelihood: security of livelihoodexistenční jistota, jisté živobytí

maximum: maximum security prisonvěznice s nejvyšší ostrahou

prison: top security prisonvěznice s maximální ostrahou

cenný: ekon. cenné papírysecurities, akciové stocks (and shares)

podpora: sociální podporasocial security benefits, BrE income support, AmE social welfare, systém i služby též public assistance

služba: bezpečnostní službasecurity service

sociální: sociální dávkysocial (security) benefits

sociální: sociální zabezpečenísocial security

ukolébat se: nechat se ukolébatbe lulled (into a false sense of security) by sth

zabezpečení: důchodové/sociální zabezpečenípension/social security scheme

zabezpečení: elektronické zabezpečení (objektu)electronic security

zámek: bezpečnostní zámeksecurity lock

obchodovat: ekon. obchodovat s cennými papírytrade in securities