Hlavní obsah

služba

Podstatné jméno, rod ženský

  1. (poskytovaný úkon) serviceposkytnout službyprovide servicesslužba zákazníkůmcustomer servicepokojová službaroom service
  2. služby (obyvatelstvu ap.) servicesslužby (zařízení k tomu) utilitiesslužby (veřejná firma) public-service utilityveřejné službypublic services
  3. (královská ap.) servicediplomatické službydiplomatic service
  4. (vojenská základní ap.)základní vojenská službaconscription, (compulsory) military service, BrE national service
  5. (výkon povolání policisty ap.) dutybýt ve služběbe on dutypostavit koho mimo službutake sb off duty, (dočasně) suspend sb from dutyzabit při výkonu službykilled in the line of duty
  6. (prospěšná organizace) servicebezpečnostní službasecurity serviceinformační službainformation servicehorská službamountain rescue servicehavarijní služba pro řidiče s poruchoubreakdown service
  7. (pomoc) service(přátelská) favour
  8. (výkon služby) duty (period)(směna) (work) shift(přítomnost na pracovišti) attendanceKdo má službu?Who is on duty?

Vyskytuje se v

asistenční: asistenční službaassistance service

kurýrní: kurýrní pošta/službacourier post/service

mít: mít službube on duty

odtahový: odtahová službatowing service, havarijní breakdown (and recovery) service

pokojový: pokojová službaroom service

rozpis: rozpis služeb(duty) roster, BrE rota

sanitní: sanitní službapatient transport service

vězeňský: vězeňská službaprison service

vojenský: vojenská službamilitary service

vypovědět: přen. vypovědět službu stroj, část těla ap.fail, give out, seize up, BrE hovor. pack up

zásilkový: zásilková službapoštovní mail order service, doručovací delivery service

zpravodajský: zpravodajská službasecret service, intelligence agency/service

k, ke, ku: k Vašim službámat your service

active duty: v aktivní službě vojáci ap.on active duty

active service: v aktivní službě vojáci ap.on active service

army: stálé vojsko, vojáci v činné služběstanding army

attendance: službu konající lékařphysician in attendance

banking: bankovní službyekon. banking facilities

breakdown: havarijní služba pro řidiče s poruchoumotor. breakdown service

consultancy: poradenské službyconsultancy services

correctional: příslušník vězeňské službycorrectional officer

customer: služby zákazníkům/péče o zákazníkacustomer service/care

delivery: doručovatelská službadelivery service

diplomatic: diplomatická službadiplomatic service

dispensation: prominutí vojenské službydispensation from military service

dodger: odpírač vojenské službyhl. AmE draft dodger

domestic: služba v domácnosti, provádění domácích prací službadomestic service

duty: nastoupit/hlásit se do službygo on/report for duty

intelligence: ústřední zpravodajská službaCentral Intelligence Agency CIA

muster: propustit z armády, vyřadit ze službyvoj. muster out

objector: odpírač vojenské služby z přesvědčeníconscientious objector

ply: nabízet služby, vyhledávat zákazníky, být dostupný pro zákazníky o taxi ap.ply for hire

ride hailing: automatizované služby spolujízdy, alternativní taxislužbyride-hailing services

roadside: poruchová a odtahová služba v případě odstavení vozidla u silniceroadside assistance

rota: střídavě, na střídačku různými osobami konaný, (po)dle rozpisu (služeb)on a rota basis

service: vězeňská služba, vězeňstvíprison service

suspend: postavit koho dočasně mimo službususpend sb from duty

tour: zájezd s předplacenými službamipackage tour

upscale: posunout se do vyšší cenové kategorie, zkvalitnit služby/produkty výrobce ap.move upscale

utility: podnik veřejných služebutility company

welfare: sociální služby, služby sociálního zabezpečeníwelfare services

dodge: vyhnout se vojenské službědodge military service

while: První služba je zadarmo, kdežto druhá stojí 25 dolarů.The first service is free, while the second costs $25.

služba: služba zákazníkůmcustomer service