Hlavní obsah

service [ˈsɜːvɪs]

Podstatné jméno

 1. služba zajišťovaná státem pro veřejnostcivil servicestátní správa, státní úřadyprison servicevězeňská služba, vězeňství
 2. organizace pro služby veřejnosti hl. soukromáBBC World Servicezahraniční vysílání BBC
 3. servis pro zákazníky ap.service hoursprovozní hodiny knihovny ap.
 4. services služby sektor ekonomiky
 5. (pravidelná) linka, pravidelný spoj, obslužnost dopravníThere is no bus service between these towns.Mezi těmito městy nejezdí žádná autobusová linka.domestic air servicevnitrostátní letecká dopravashuttle servicekyvadlová dopravatransport servicesdopravní obslužnost
 6. the Services armáda, ozbrojené síly
 7. (vojenská) služba ve vojenské akcifor services renderedza poskytnuté/prokázané služby
 8. obsluha v restauraci, obchodě ap.
 9. círk.bohoslužbafuneral servicesmuteční obřad při pohřbu
 10. services BrEodpočívadlo se službami na dálnici
 11. sport.podání, servis v tenisu ap.

Přídavné jméno

 • služební, servisní, obslužný nepřístupný veřejnostiservice liftslužební výtahtech. service brakeprovozní brzdasport. service breakprolomení podání

Vyskytuje se v

baccalaureate: promoce, promoční obřadbaccalaureate service

Civil Service: státní správa, státní úřady mimo soudních, zákonodárných, vojenských, státní službathe Civil Service

intelligence: zpravodajská službaintelligence (service)

service: služby sektor ekonomikyservices

shuttle: kyvadlový spoj, kyvadlová dopravashuttle (service)

armed: ozbrojené sílyarmed services

breakdown: havarijní služba pro řidiče s poruchoumotor. breakdown service

checkout: samoobslužná pokladna v prodejně ap.self(-service) checkout (counter)

consultancy: poradenské službyconsultancy services

customer: služby zákazníkům/péče o zákazníkacustomer service/care

delivery: doručovatelská službadelivery service

diplomatic: diplomatická službadiplomatic service

dispensation: prominutí vojenské službydispensation from military service

domestic: služba v domácnosti, provádění domácích prací službadomestic service

engineer: servisní technik, (technik) údržbářservice engineer

frill: zcela základní službyno-frills services

funeral: smuteční obřadfuneral service

in-service: doškolováníin-service training

jury: být vybrán do poroty soudníbe called for jury service

memorial: Bude se sloužit zádušní mše na její památku.A memorial service will be held for her.

pensionable: odpracovaná dobapensionable service

prosecution: královská prokuratura, úřad státního zástupce, státní zastupitelství v BritániiBrE Crown Prosecution Service

restaurant: pohostinství(hotel and) restaurant services

revenue: finanční úřad USA složka ministerstva financí, zabývající se výběrem federální daněAmE Internal Revenue Service

ride hailing: automatizované služby spolujízdy, alternativní taxislužbyride-hailing services

self-service: samoobsluha obchodself-service shop

underground: inženýrské sítěunderground utilities/services

welfare: sociální služby, služby sociálního zabezpečeníwelfare services

bitch: Nadávali na obsluhu.They bitched about the service.

dodge: vyhnout se vojenské službědodge military service

while: První služba je zadarmo, kdežto druhá stojí 25 dolarů.The first service is free, while the second costs $25.

asistenční: asistenční službaassistance service

branný: branná povinnostcompulsory military service

celní: celní úřadkancelář ap. customs (office), orgán BrE Customs (and Excise), AmE Customs Service

donáška: donáška do domuhome delivery (service)

jít: jít do civilureturn to civilian life, quit one's (military) service

kurýrní: kurýrní pošta/službacourier post/service

kyvadlový: kyvadlová dopravashuttle (service)

mimo: mimo provozout of service, out of order

odtahový: odtahová službatowing service, havarijní breakdown (and recovery) service

ozbrojený: ozbrojené síly/složkyarmed forces/services

pokojový: pokojová službaroom service

prospěšný: veřejně prospěšné prácecommunity service

sanitní: sanitní službapatient transport service

servis: čajový servistea set/service

služba: služba zákazníkůmcustomer service

služební: služební vchodservice door, pro zaměstnance též staff entrance

správa: státní správastate administration, zaměstnání ap. public service

stanice: čerpací staniceBrE filling/BrE petrol/AmE gas(oline)/se službami service station

údržba: provádět údržbu čeho auta ap.service sth

užitkový: užitková vodanon-potable water, k chlazení, čištění ap. též service water, průmyslová industrial water

vězeňský: vězeňská službaprison service

vojenský: vojenská službamilitary service

výkon: práv. výkon trestuexecution of the sentence, vězněm service of sentence, odnětí svobody imprisonment, sentence

vyřadit: vyřadit co z provozuput/take sth out of operation/service, remove sth from service, loď, reaktor ap. decommission

vyřazení: vyřazení z provozuputting out of service, removal from service, lodi, reaktoru ap. decommissioning

zádušní: zádušní mšerequiem (mass), k výročí úmrtí memorial service

zásilkový: zásilková službapoštovní mail order service, doručovací delivery service

zpravodajský: zpravodajská službasecret service, intelligence agency/service

k, ke, ku: k Vašim službámat your service

active service: v aktivní službě vojáci ap.on active service

vojna: být na vojnědo one's military service