Hlavní obsah

engineer [ˌendʒɪˈnɪə]

Vyskytuje se v

biological: biological engineeringbioinženýrství

engineering: mechanical engineeringstrojní inženýrství, strojírenství

engineering: civil engineeringstavebnictví

environmental: environmental engineeringtvorba životního prostředí, technologie ochrany životního prostředí

genetic: genetic engineeringgenové/genetické inženýrství

geology: engineering geologyinženýrská geologie

packaging: packaging film/engineeringobalová fólie/technika

video: video engineertelevizní technik

stavební: stavební inženýrcivil engineer

stavební: stavební fakultafaculty of civil engineering

strojírenství: lehké/těžké/všeobecné strojírenstvílight/heavy/general engineering

strojní: strojní průmyslengineering industry

technik: zvukový techniksound engineer

zvukový: zvukový techniksound engineer, AmE soundman