Hlavní obsah

manage [ˈmænɪdʒ]

Vyskytuje se v

back off: Back off! I'll manage it.Do toho se nepleť. Já to zvládnu.

be: If we are to manage it ...Jestli to máme zvládnout ...

either: I can't manage it and I don't want either.Nezvládnu to a navíc ani nechci.

generální: managing director, general manager, director generalgenerální ředitel

povést se: sb managed to do sth, sb succeeded in doing sth, sb pulled off sthkomu se povedlo co

přehled: manage sth without difficulty, sail through sthzvládnout co s přehledem

ředitel: managing director, general managergenerální ředitel

uhájit: manage to defend one's positionuhájit své pozice

hospodařit: manage one's timeumět hospodařit se svým časem

podařit se: I managed to get there.Podařilo se mi tam dostat.

přes, přese: They managed to get across the road.Dostali se přes silnici.

splašit: I managed to rustle up a few blankets.Podařilo se mi splašit pár dek.

stíhat: I am not managing today.Dneska to nějak nestíhám.

stihnout: I didn't manage to send it.Nestihl jsem to poslat.

vtlačit se: I managed to squeeze in.Povedlo se mi tam vtlačit.

vystačit: manage on one's incomevystačit s příjmem

zvládnout: Can you do it/Will you manage it yourself?Zvládneš to sám?

manage: can managesth vyšetřit, najít si co čas, peníze ap.