Hlavní obsah

manage [ˈmænɪdʒ]

Vyskytuje se v

back off: Back off! I'll manage.Nepleť se (mi) do toho! Já to zvládnu.

be: If we are to manage it ...Jestli to máme zvládnout ...

drag: He managed to drag himself away from the TV.Povedlo se mu odlepit se od televize.

either: I can't manage it and I don't want either.Nezvládnu to a navíc ani nechci.

generální: generální ředitelmanaging director, general manager, director general

povést se: komu se povedlo cosb managed to do sth, sb succeeded in doing sth, sb pulled off sth

přehled: zvládnout co s přehledemmanage sth without difficulty, sail through sth

ředitel: generální ředitelmanaging director, general manager

uhájit: uhájit své pozicemanage to defend one's position

hospodařit: umět hospodařit se svým časemmanage one's time

podařit se: Podařilo se mi tam dostat.I managed to get there.

povést se: Povedlo se mi ji rozesmát.I succeeded in making her laugh., I managed to make her laugh.

přes, přese: Dostali se přes silnici.They managed to get across the road.

splašit: Podařilo se mi splašit pár dek.I managed to rustle up a few blankets.

stíhat: Dneska to nějak nestíhám.I am not managing today.

stihnout: Nestihl jsem to poslat.I didn't manage to send it.

vtlačit se: Povedlo se mi tam vtlačit.I managed to squeeze in.

vystačit: vystačit s příjmemmanage on one's income

zvládnout: Zvládneš to sám?Can you do it/Will you manage it yourself?

zvládnout: To zvládneš!You can make/do it!, You'll manage!