Hlavní obsah

povést se

Dokonavé sloveso

  • succeed(událost ap.) be a success(vyjít) come off, turn out wellPovedlo se mi ji rozesmát.I succeeded in making her laugh., I managed to make her laugh.komu se povedlo cosb managed to do sth, sb succeeded in doing sth, sb pulled off sthnepovést se nevyjítfail, be a failure, not come offPovedlo se? uspěl jsiAny luck?

Vyskytuje se v

vtlačit se: Povedlo se mi tam vtlačit.I managed to squeeze in.

bring off: We didn't bring it off.Nepovedlo se nám to.

drag: He managed to drag himself away from the TV.Povedlo se mu odlepit se od televize.

success: He made a success of it.Povedlo se mu to., Skvěle mu to vyšlo.